Tag Archief van: ondernemerspanel

Ondernemerspanel gemeente Haarlem

Leden van het Ondernemerspanel Haarlem krijgen een paar keer per jaar een uitnodiging om mee te doen aan een online vragenlijst. Over een onderwerp zoals de gemeentelijke dienstverlening, het ondernemersklimaat of de impact van Corona op hun bedrijf. Via de vragenlijsten geven ze input over deze thema’s en de gemeente Haarlem gebruikt de uitkomsten om de effecten van het beleid te meten en beter in te spelen op de wensen en behoeften van ondernemend Haarlem.

Zo zijn er de afgelopen periode onder meer onderzoeken geweest naar de impact van Corona en kreeg de gemeente zicht op hoe ondernemers worden geraakt, waar zij hulp verwachten en in hoeverre ze bekend zijn met de ondersteunende maatregelen. Daarnaast wordt jaarlijks gemonitord hoe ondernemend Haarlem denkt over een breed scala van thema’s.

Aanmelden: www.haarlem.nl/ondernemerspanel