Tag Archief van: preventie

IDEO Advies maakt al 20 jaar werk van vitaliteit

De aandacht voor vitaliteit en preventie is gegroeid, zeker in de afgelopen jaren. Steeds meer werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid om medewerkers vitaal te houden. Tegelijkertijd is de ‘regeldruk’ rondom verzuim en gezondheid alleen maar toegenomen. Dat gaat volgens Sandra Koning van IDEO Advies ten koste van de vraag die altijd centraal zou moeten staan: wat is nodig om iemand weer gezond en met plezier aan het werk te krijgen?

De focus op gezondheid en vitaliteit had Sandra Koning al toen ze in 2003 met IDEO Advies begon. Destijds als eenpitter, met een achtergrond als ergotherapeut en als arbeids- & organisatiedeskundige. Twintig jaar later heeft Sandra een team van 15 mensen met een vaste ‘schil’ van bedrijfsartsen en andere specialisten daaromheen. ‘Ik heb nooit de ambitie gehad om ‘een groot bedrijf’ te hebben, net zomin als ik een plan heb waar ik over tien jaar wil zijn. Wel de missie om met plezier samen te werken aan gezondheid en te denken vanuit positieve energie in plaats van uit onmogelijkheden. Het mooiste blijft om te zien dat dat kwartje valt, of dat nou is bij een grote organisatie of bij één persoon die bij mij aan tafel zit.’

Sandra Koning: ‘: ‘Ik heb nooit de ambitie gehad om ‘een groot bedrijf’ te hebben, wel de missie om met plezier samen te werken aan gezondheid en te denken vanuit positieve energie in plaats van uit onmogelijkheden.’ ©Freek van den Bos

Echte preventie
Dat steeds meer werkgevers hun rol zien in de zorg voor gezonde medewerkers, juicht Sandra Koning alleen maar toe. Dat geldt ook voor de aandacht voor zaken als voeding, beweging, slaap en stress. Sandra: ‘Eén van onze opdrachtgevers bood alle medewerkers, ondanks het lage ziekteverzuim, een energiemeting aan. Daar kwamen toch de nodige dingen uit. Misschien geen zaken die een acuut risico zijn, maar echte preventie vindt plaats járen voordat iemand ziek wordt, denk alleen al aan hart- en vaatziekten of diabetes. Er liggen veel welvaartsziektes op de loer, onder meer door genormaliseerde gewoontes als alcoholgebruik, suikerinname en stress.’

Niet alleen dweilen, maar ook de kraan repareren
Waar Sandra zich zorgen over maakt, is de toegenomen systeemwereld met regeltjes, administratie, sancties en wachttijden. Met betrekking tot dat laatste merkt ze dat de grenzen van de zorg zijn bereikt, waarbij ook in de mentale zorg de wachtlijsten inmiddels fors zijn. ‘Wat mij betreft een extra reden om als werkgever in te zetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Iedereen wil immers graag gezond zijn en naar vermogen worden ingezet. Die positieve insteek past bij ons. Natuurlijk willen we helpen met verzuimbegeleiding, maar ook aan de slag met het voorkomen ervan in de toekomst. Niet alleen dweilen, maar ook de kraan repareren.’

www.ideoadvies.nl

 

 

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Als gevolg van de mediagekte bij The Voice is grensoverschrijdend gedrag steeds meer in het nieuws. Ook op de werkvloer komt grensoverschrijdend gedrag voor. Wat houdt het precies in, hoe ga je er als werkgever mee om en kan het leiden tot een ontslag op staande voet?

Werkgevers dienen, naast fysieke veiligheid, ook zorg te dragen voor sociale veiligheid van hun werknemers. Werknemers moeten worden beschermd tegen psychosociale arbeidsrisico’s als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Dit is in de Arbowetgeving neergelegd.

Preventie

Het is van belang dat je als werkgever je heersende bedrijfscultuur onder de loep neemt om ongewenst gedrag aan te pakken. Vragen als “Hoe gaan wij met elkaar om?” zouden met werknemers besproken moeten worden. Dit kan in een werkoverleg, maar ook middels trainingen of een workshop. Daarbij moet de vraag beantwoord worden of de omgangswijze op de werkvloer wenselijk en professioneel te noemen is. Is bijvoorbeeld schreeuwen tegen een werknemer of collega normaal of is het ongewenst gedrag?

Vertrouwenspersoon

Het is raadzaam om in een reglement op te nemen welke waarden en normen je hanteert binnen je bedrijf en wat de gevolgen zijn bij grensoverschrijdend gedrag. In dat reglement kan een veilige meldregeling, een onafhankelijke vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie opgenomen worden waar gesprekken mee gevoerd kunnen worden indien iemand zich onveilig voelt. Van belang is dat de beschuldigde partij niet vergeten wordt. Het kan zo zijn dat iemand beschuldigd wordt terwijl er niets aan de hand is. Ook dient het reglement actief nageleefd te worden.

Ontslag op staande voet?

Grensoverschrijdend gedrag leidt tot op heden niet zomaar tot een ontslag op staande voet of tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen. Wellicht dat daar binnenkort verandering in komt doordat de Hoge Raad opnieuw uitspraak gaat doen in de zaak wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de toneelschool Maastricht.

Philippine Hoyng 

www.hoyngdemonnink.nl

 

IDEO Energie: vooral rustig blijven ademhalen

Een cadeautje van de werkgever. Zo noemt Sandra Koning de energiemeting die ze onder de naam IDEO Energie aanbiedt aan bedrijven. De meting gaat uit van iemands ademhaling, waaruit veel valt af te leiden over conditie en algemene gezondheid.

Cynthia Bruining (links) en Sandra Koning bieden samen de energiemeting aan: ‘Ademhaling is de bron van ons leven.’

‘Ademhaling is de bron van ons leven’, vertelt Sandra Koning, die de test samen met Cynthia Bruining aanbiedt. ‘Veel mensen ademen verkeerd en te veel, met allerlei biologische effecten tot gevolg. Denk aan een te hoge hartslag, stress, darmklachten en spier-, hoofd- en buikpijn. Longfunctielaborant Stans van der Poel ontdekte een verband tussen ontregelde ademhaling en uiteenlopende klachten. Zij ontwikkelde daarop een methode die al jarenlang wordt gebruikt door zowel topsporters als door mensen die revalideren van onder meer chronische vermoeidheid of een burnout.’

Lijf en brein
‘Voor gevaarlijke of fysiek zware beroepen zijn preventieve onderzoeken vaak wel geregeld – al dan niet bij wet. Maar 70% van de mensen werkt achter de computer. Dan zit je stil, maar je lijf en brein zijn wel flink aan het werk, met mogelijk nadelige effecten op je gezondheid. Om je energiek en fit te voelen, is het belangrijk dat je lijf en brein goed weten te herstellen. Bij onze test krijg je, terwijl je met een speciale hartslagmeter om zit, een aantal vragen en situaties voorgelegd. We meten hoe je autonome zenuwstelsel daarop reageert. Dit zijn onbewuste processen, die vaak meer impact op onze energie hebben dan we weten. De uitslag geeft aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan en concrete doelen te stellen. Een moment om bewust bezig te zijn met je gezondheid en inzicht te krijgen in hoe je energie gebruikt en weer oplaadt. Aanvullend is er een verdiepende inspanningstest mogelijk.’

‘Deze test past perfect bij onze visie op werk en gezondheid, waarin we het moment dat iemand bij de bedrijfsarts of fysiotherapeut zit vóór willen zijn. We richten ons dan ook niet alleen op mensen waar ‘iets mee is’, maar op alle medewerkers – ook diegenen die veel sporten of toch al gezond bezig zijn. Ook dan kun je vaak nog het nodige verbeteren. Ik vind aandacht voor dit onderwerp heel belangrijk. Daarbij is het gewoon echt leuk en leerzaam om die test te doen en zo in te zetten op preventie.’

www.ideoenergie.nl