Tag Archief van: Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen

Studiekostenbeding en scholing tijdens werktijd

Opleidingen die de werkgever op grond van de wet of CAO verplicht is aan te bieden, zijn met ingang van 1 augustus 2022 voor de werknemer kosteloos. De werknemer moet de mogelijkheid krijgen deze opleiding tijdens werktijd te volgen, ook de studietijd is werktijd.

Niet alleen de kosten van de opleiding maar ook reiskosten, boeken en examengelden dient de werkgever volledig voor zijn/haar rekening te nemen. Een terugbetalingsbeding is vanaf die datum in principe ongeldig. Dit geldt ook voor studiekostenbedingen die voor 1 augustus 2022 zijn overeengekomen.

De werkgever is verplicht de navolgende scholing aan de werknemer te verstrekken:

  • Scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Denk aan scholing ter voorkoming van disfunctioneren, bijvoorbeeld een cursus Engels als de werknemer onvoldoende de Engelse taal beheerst terwijl dit voor de functie wel nodig is.Ook scholing die nodig is om de werknemer in staat te stellen mee te gaan met de technologische ontwikkelingen van de functie, bijvoorbeeld bij de migratie naar een nieuw software-systeem.
  • Scholing die voortzetting van de arbeidsovereenkomst mogelijk maakt in het geval de functie van de werknemer vervalt. De werkgever moet de werknemer in staat stellen zich door scholing binnen een redelijke termijn te kwalificeren voor een andere passende functie als zijn functie vervalt.

Een studiekostenbeding voor ‘niet-verplichte’-opleidingen blijft mogelijk. Het gaat dan om beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie. En die op grond van de wet of CAO niet verplicht door de werkgever moeten worden betaald.

Het gaat om opleidingen ten behoeve van de ‘gereglementeerde beroepen’. Deze beroepen zijn vastgelegd in de bijlage bij de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen.

Bij twijfel of u een studiekostenbeding kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst en of uw studiekostenbeding nog geldig is: bel of mail mij.

Philippine Hoyng

www.hoyngdemonnink.nl