Tag Archief van: RPCNH

Partners in veilig ondernemen

De gevolgen van criminaliteit in het bedrijfsleven laten zich raden: schade en omzetverlies voor ondernemers, maar bijvoorbeeld ook gevoelens van onveiligheid en een negatief effect op het investeringsklimaat. Daarmee gaan de gevolgen van criminaliteit veel verder dan op het eerste gezicht lijkt.

Om ondernemers te ondersteunen biedt het Regionaal Platvorm Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC) ontwikkeltrajecten en concrete activiteiten aan. Onder meer met een aanbod aan (gratis) workshops en trainingen rondom cybercrime, overvaltraining, documentcontrole en awareness ondermijning.

www.rpcnh.nl/activiteiten

Masterclass cybercrime voor MKB in Haarlem

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) organiseert dinsdag 2 juli een interactieve cybercrime-training voor MKB-ondernemers in het Seinwezen in Haarlem. Dat gebeurt niet zonder reden. Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem en ondernemers zijn in toenemende mate de dupe.

De gratis masterclass is onderdeel van de landelijke campagne ‘Eerst Checken, dan klikken!’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De gratis masterclass is onderdeel van de landelijke campagne ‘Eerst Checken, dan klikken!’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, die eind mei werd afgetrapt. Doelstelling is het beïnvloeden van de mindset. Deelnemers krijgen handvatten om cybercrime te voorkomen, gedragsverandering bij werknemers te stimuleren en gevolgschade te beperken.

Met hackers aan tafel
Het programma van de masterclass, dat is samengesteld in overleg met cyber security experts, de gemeente Haarlem en lokale ondernemersverenigingen, start 18.00 uur in het Seinwezen in Haarlem en duurt tot ongeveer 20.45 uur. Het is de eerste masterclass van een reeks die de komende maanden in Noord-Holland wordt georganiseerd. Deelnemers ontvangen na afloop de praktische ‘Toolbox Cybercrime’ waarmee ze direct verbeteringen kunnen doorvoeren. Een ethical hacker geeft inzicht in motieven, deelt ervaringen van gedupeerde ondernemers en geeft praktische tips aan de deelnemers.

De gemeente Haarlem onderkent de risico’s van cybercriminaliteit. Burgemeester Jos Wienen: ‘Steeds meer Haarlemse ondernemingen worden getroffen door cybercriminaliteit. Haarlem gaat daarom actief aan de slag met ondernemers, zodat zij zich beter kunnen beschermen.’

Het RPCNH is een initiatief van het georganiseerde bedrijfsleven, gemeenten, politie, het openbaar ministerie, brandweer en de provincie en maakt zich sterk voor de aanpak van criminaliteit. Met preventieve maatregelen, voorlichting en trainingen worden oplossingen aangereikt voor deze veiligheidsrisico’s. Gelijktijdig met de aftrap van de landelijke campagne werd de MKB Phishing Test ontwikkeld. Werknemers van MKB organisaties worden daarmee in nauwe samenwerking met de aangemelde bedrijven in het geheim onderworpen aan een test om veiligheid en cyber-weerbaarheid van de organisatie in kaart te brengen en te verbeteren.

Inschrijven: www.rpcnh.nl/activiteiten