Tag Archief van: Sandra Koning

thumbnail of IDEO ENERGIE met Elco Kenamju

IDEO Energie en Kenamju: brein en lijf gezond in bedrijf

Ruim een half jaar geleden ging IDEO Energie van start met het aanbieden van energiemetingen. Vanwege de groeiende vraag naar de meting, de mogelijkheid om persoonlijke interventies na de meting te kunnen aanbieden én om die in een omgeving aan te bieden waar sport en bewegen centraal staan, is IDEO Energie ingetrokken bij Kenamju, de sportschool van Elco van der Geest.

thumbnail of IDEO ENERGIE met Elco Kenamju

Sandra Koning (links) en Cynthia Bruining van IDEO Energie, met in hun midden Elco van der Geest van Kenamju: ‘Onze bedrijven zijn complementair aan elkaar.’

‘Met deze meting richten we ons op mensen die zich fitter en energieker willen voelen’, vertelt Cynthia Bruining van IDEO Energie. ‘Of je lekker in je vel zit, bepaalt sterk hoe weerbaar je bent en hoe hoog je belastbaarheid is. We worden ons alleen vaak pas bewust van onze energie als we er te weinig van hebben. Je hebt mensen die áltijd ‘aan’ staan, nooit ziek zijn, nooit klachten hebben. Juist dan kun je opeens tegen een muur lopen. Dat moment hoef je niet af te wachten, liever niet zelfs.’

‘Ook als je het gevoel hebt dat je een lage belastbaarheid hebt, een aandoening hebt waardoor je energie beperkt is, je je (sportieve) prestaties wilt verbeteren of wilt weten hoe jouw conditie en algemene gezondheid is, is de energiemeting geschikt. Welke doelen je daarna wilt stellen en welke stappen daarvoor nodig zijn, is per persoon verschillend. Wel maakt ‘bewegen’ daar vrijwel altijd onderdeel van uit.’

Raakvlakken met de sportschool
‘Mede daardoor zag ik direct veel raakvlakken met onze sportschool’, vult Elco van der Geest aan. ‘Bovendien geloof ik in de visie van IDEO Energie rondom het begeleiden van mensen. Een groot deel van onze doelgroep is niet aan het sporten om grotere spierballen te krijgen of sterker te worden, maar wel om gezonder en fitter te worden, te ontspannen of juist te ontladen. Veel mensen ervaren een hoge werkdruk, bijvoorbeeld door de combinatie van werk en gezin. We zijn vrijwel continue bezig, met ons hoofd én met ons lijf. Ik zie dat de nodige mensen daardoor van slag raken. Het voert voor mij als sportschoolhouder wat ver om daarmee aan de slag te gaan en juist daar zijn IDEO Energie en wij complementair aan elkaar.’

IDEO Energie richt zich met name op bedrijven die inzetten op gezonde werknemers. Van der Geest: ‘Ik denk dat het goed is als een werkgever zich medeverantwoordelijk voelt voor de gezondheid van werknemers. Uit sociaal oogpunt, maar ook omdat gezonde werknemers meer kunnen betekenen voor het bedrijf. Er is steeds meer bekend over de positieve rol die sport en bewegen daarin spelen en de wetenschappelijk onderbouwde methode van IDEO Energie is een mooi vertrekpunt.’ Bruining: ‘Andersom is het voor ons geweldig dat we gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Kenamju, zodat we gezamenlijk mensen kunnen helpen om brein en lijf gezond in balans te krijgen én te houden.’

www.ideoenergie.nl

LABEL X helpt werkgevers bij millennial-uitdagingen

Millennials stellen heel andere eisen aan zichzelf en hun werk dan eerdere generaties. En dat terwijl veel bedrijven in hun personeelsbeleid en bedrijfsvoering nog vrij conservatief zijn. Om een oplossing te bieden voor die mismatch is LABEL X opgericht.

Brechje Harmsen: ‘Waar babyboomers vooral werkten om hun gezin te onderhouden, zie je bij millennials heel sterk dat ze meerwaarde willen leveren, streven naar autonomie.

‘LABEL X is een inspiratieplatform voor en door millennials’, vertelt Brechje Harmsen, die het bedrijf samen met Sandra Koning en Tom Abbink heeft opgezet. ‘Waar wij ons in onderscheiden, is dat we oog hebben voor werknemer én werkgever. De toekomst van werk zal er flink anders uit gaan zien en wij willen werkgevers klaarstomen voor de arbeidsmarkt van nu en de komende 20, 30 jaar.’

‘Als we het hebben over millennials, gaat het doorgaans over de generatie geboren tussen 1980 en 2000. Ook oudere en jongere mensen herkennen zich echter in de problematiek die aan millennials wordt toegeschreven. Waar babyboomers vooral werkten om hun gezin te onderhouden, zie je bij millennials heel sterk dat ze meerwaarde willen leveren, streven naar autonomie en zoeken naar zingeving en geluk in hun werk. De keerzijde is dat veel millennials moeite hebben met keuzes maken, overal bij willen zijn, en prestatiedrang hebben.’

Fit for the job
‘Wij willen met LABEL X een bijdrage leveren aan het voorkomen van vastlopen binnen bedrijven of leegloop van werknemers met millennialproblematiek. Onder meer door het aanbieden van trainingen voor leidinggevenden, workshops, inspiratie- en ervaringsverhalen, tips en tricks of persoonlijke coaching. We bieden workshops aan die de millennial een eerste handvat geven in de richting van verandering. Deze workshops kunnen de millennial ‘fit for the job’ houden. Binnen onze aanpak is er aandacht voor goed werkgeverschap, maar ook absoluut voor goed werknemerschap.’

‘Wat we bij veel bedrijven zien, is dat ze gericht zijn op procesmanagement. Terwijl de nieuwe generaties veel meer gebaat zijn bij peoplemanagement en inspirerend leiderschap. Dat vraagt om aandacht voor beperkingen en mogelijkheden op persoonlijk niveau en om het geven van vertrouwen. Als je een bepaald te behalen resultaat afspreekt, kan iedereen zijn eigen pad daar naartoe bewandelen. Dan bied je flexibiliteit, maar wel binnen duidelijke kaders. Want waar je samen speelt, zijn spelregels wel van belang. Naar onze ervaring is dat een voorbeeld van iets waar veel millennials behoefte aan hebben en waardoor ze langer gezond en gelukkig blijven in hun werk.’

www.labelx.nu