Tag Archief van: Seinwezen

Verdienmodel met Impact

In de huidige wereld, waar economische vooruitgang vaak op gespannen voet staat met maatschappelijke behoeften, staan sociale ondernemers op de voorgrond om deze uitdagingen aan te pakken.

Tijdens de masterclass ‘Verdienmodel met Impact’ duiken toekomstige en huidige sociale ondernemers aan de hand van praktijkvoorbeelden in de kernprincipes van sociale ondernemingen. Daarmee worden zij voorzien van de nodige inzichten en strategieën om de delicate balans tussen ‘financieel rendabel en maatschappelijk impactvol’ succesvol te beheren. De workshop wordt gegeven door Edwin Teljeur, een ervaren impact ondernemer en coach van Kennemer Impact. Tijdens de masterclass is veel ruimte voor interactie, na afloop is er een netwerkborrel.

Datum: 25 april (13:30-16:00 uur), locatie is het Seinwezen. Eigen bijdrage: 50 euro. Meer info en aanmelden: www.kennemer.impacthelpdesk.nl.

 

Circulair Ambachtsnetwerk Haarlem gelanceerd in het Seinwezen

Het Seinwezen vormde op 8 februari het duurzaamheidstoneel voor de feestelijke lancering van het Circulair Ambachtsnetwerk in Haarlem. Dit netwerk is een initiatief van Spaarne Werkt, Spaarnelanden en de gemeente Haarlem. In de kern stelt het netwerk zich ten doel om circulair ingestelde makers, denkers en doeners samen te brengen op het pad naar een duurzame toekomst.

Lisa Mori, Innovatie-Productmanager bij Spaarnelanden, gaf de volle zaal een heldere uiteenzetting van het wie, wat, waar en hoe van het gezamenlijk initiatief. Zij stelt krachtig dat “[…]onze lineaire wijze van consumeren is outdated.” Met een verwijzing naar het vernietigende rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur d.d. 24 november 2023 getiteld Weg van de wegwerpmaatschappij, wijst Lisa op de bevinding dat “[…]het consumptievolume nog nooit zo hoog was en de productkwaliteit nog nooit zo laag is geweest.”

Haarlemse Waardemakers
De initiatiefnemers hebben ter ondersteuning en facilitering van het ambachtsnetwerk het platform Haarlemse Waardemakers opgericht. Dit platform “richt zich op het verbinden en ondersteunen van ondernemers en organisaties uit de stad die zich op een manier bezighouden met (hoogwaardig en lokaal) hergebruik van producten, materialen en grondstoffen. Wat centraal staat is de verlenging van de levensduur van goederen met aandacht voor het ambacht in Haarlem.” De digitale toegang tot het platform is te vinden op haarlemsewaardemakers.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden om onderdeel van dit innovatieve netwerk uit te gaan maken.

Wethouder Berkhout overhandigt de eerste Haarlemse Waardemakers-geuzenpenning aan Alice Taylor van Stichting MooiZooi. ©Ramon Philippo

Wethouder Circulaire Economie
Wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks) opent vervolgens officieel het circulaire ambachtsnetwerk, waarbij hij zichzelf en passant betiteld als ‘Wethouder Circulaire Economie’. Hij committeert zich nogmaals aan de doelstellingen van de Raad: Haarlem volledig circulair in 2040 en 60% CO2 reductie in 2030.  Verwijzend naar het coalitieakkoord, roept hij op tot actie. De wethouder overhandigt ten slotte als officiële aftrap van het netwerk de eerste Haarlemse Waardemakers-geuzenpenning aan Alice Taylor van Stichting MooiZooi.

 

 

 

Infosessie CSRD

Grote bedrijven zijn volop aan de slag met het maken, meten en rapporteren van maatschappelijke impact. Zeker nu de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU is ingegaan. Maar wat als je een zzp’er of mkb’er bent? Wat wordt er van je verwacht? Hoe kun jij aan de slag met maatschappelijke impact? En wat zijn de eerste logische stappen?

Laat je informeren en praat mee op 15 februari bij de bijeenkomst van Sparkz Networking i.s.m. Stadsgarage / Kennemer Impact in het Seinwezen. Spreker Kirsten Ottens heeft meer dan 20 jaar ervaring in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als Impact Expert werkt ze zowel met grote bedrijven, MKB en sociaal ondernemers. Op 15 februari neemt zij je mee in hoe je jouw onderneming ook op het gebied van duurzaamheid verder toekomstbestendig kunt maken.

Na de informatiesessie is er een netwerkborrel & hapjes. De bijeenkomst vindt plaats van 17.30 tot circa 19.30 uur in het Seinwezen in Haarlem. Meer informatie en aanmelden: www.sparkznetworking.nl.

 

Toenemende aandacht voor ondernemen met impact

‘Dit leek me de goedkoopste stelling om ‘ja’ tegen te zeggen’, grapte wethouder Floor Roduner in aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen toen werd gevraagd of het budget voor Impact Ondernemen verhoogd moest worden. Toen het college daadwerkelijk werd gevormd, is het standpunt van de verschillende partijen ook daadwerkelijk omgezet in beleid. Zodoende is het Haarlemse Actieprogramma Impact Ondernemen uitgebreid, om meer ondernemers te ondersteunen bij het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

‘Er is bij ondernemers toenemende aandacht voor onderwerpen als inclusiviteit, duurzaamheid en leefbaarheid’, vertelt André Brasser van Stichting Stadsgarage. In partnership met de gemeente Haarlem geven zij uitvoering aan het Actieprogramma Impact Ondernemen. ‘Ondernemen met impact zag je vooral bij bedrijven die specifiek vanuit dat doel waren opgericht. Denk in Haarlem aan bedrijven als Dopper, WakaWaka en TommieTomato. Inmiddels zie je het veel breder landen, staat het onderwerp ook bij ‘reguliere’ bedrijven op de agenda. Dat komt onder meer omdat mensen de maatschappelijke noodzaak voelen. Zie de vele jongeren die hier heel kritisch op zijn wanneer ze gaan solliciteren. Maar ook door wet- en regelgeving. Het is echt verschoven van ‘nice to have’ naar ‘need to have’.’

Impactbedrijf
Het actieprogramma is erop gericht om bedrijven te helpen hun businesscase te ‘vermaatschappelijken’. Brasser: ‘Zo is er de Kennemer Impact Helpdesk, waar ondernemers online of telefonisch de weg kunnen vinden binnen stad en gemeente. Daarnaast worden er trainingen/workshops en evenementen aangeboden. Op zulke bijeenkomsten ontstaan weer netwerken, zodat ondernemers elkáár verder kunnen helpen. Ook bieden we een gratis coachingstraject voor vraagstukken rondom de ontwikkeling van een impactbedrijf.’

‘Verder is het programma erop gericht om de markt te vergroten en financiering toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld met het Kennemer Inkoop Platform, waar ondernemers die duurzaam, circulair en sociaal ondernemen zichzelf makkelijk vindbaar maken voor inkopers. Inkopers kunnen op hun beurt door hun inkoopbeleid een positieve bijdrage leveren. Veel van de aanbieders op het platform hebben een SROI-badge, waardoor de inkopen daar meetellen voor bedrijven met een SROI-verplichting.’

Haarlem is voorloper
‘We zijn in Haarlem en omgeving echt voorlopers op dit gebied. De wijze waarop wij het hebben geregeld trekt landelijk aandacht en krijgt nu navolging in andere steden. Ook vind ik het geweldig om te zien dat het onderwerp bij andere, bestaande partijen een plek vindt. Bijvoorbeeld bij MAAK en MKB Haarlem of met de activiteit in samenwerking met Sparkz die we op donderdag 15 februari van 17.30 tot 19.30 uur bij het Seinwezen organiseren. Ook zullen we op Goede Zaken zowel online als in de krant verhalen en inspiratie delen. Mooi om te zien hoe de olievlek zich uitbreidt. Al is dat bij dit onderwerp misschien niet de meest gelukkige vergelijking, haha.’

André Brasser van Stichting Stadsgarage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk verder op: www.kennemer.impacthelpdesk.nl  en www.kennemerinkoopplatform.nl

 

Kennemer Impact Meet-up: Circulair!

vr. 5 juli I 15:00-16:30 uur
Kennemer Impact Meet-up: Circulair!
Netwerkbijeenkomst met dit keer Haarlemse Waardemakers over circulair samenwerken en ondernemen.
Locatie: Het Seinwezen, Haarlem
Meer informatie en aanmelden: Kennemer Impact Meet-up