Tag Archief van: servicekosten

Verhoging huurprijzen door energieprijzen

De energieprijzen gaan door het dak. De contracten die aflopen, worden door de energiemaatschappijen verhoogd met minimaal een verdubbeling van het termijnbedrag. Mag dit door worden gerekend in de huurprijs?

Kale huur of huur inclusief?

Wanneer er sprake is van kale huur mag je als verhuurder de huurprijs niet verhogen. De huurder heeft namelijk een eigen energiecontract afgesloten. Als er sprake is van huur inclusief energie, oftewel een all-in huurprijs, dan zijn de energiekosten in de servicekosten opgenomen. Wettelijk gezien is dit niet toegestaan, maar het komt regelmatig voor, vooral bij particuliere verhuur. Een verhuurder mag geen winst maken op de servicekosten, waaronder dus gas, water en licht. Het is dan ook aan te raden om je contract te bekijken en te bezien of er sprake is van een all-in bedrag of dat in het contract een splitsing is gemaakt tussen huur en servicekosten. Als er geen splitsing is gemaakt, dan kan de huurder dit afdwingen.

Verhoging servicekosten

Als er wel een splitsing is gemaakt, dan is verhoging van de servicekosten alleen mogelijk na de jaarlijkse eindafrekening. De huurder heeft recht op inzage op de eindafrekening. Ook dit is afdwingbaar. Een eenzijdige tussentijdse verhoging door de verhuurder van de servicekosten met als grond de stijging van de energieprijzen is wettelijk niet toegestaan. Dit kan leiden tot hoge eindafrekeningen voor de huurder. De huurder zit daar ook niet op te wachten. Wat nu?

Wanneer het energiecontract tussentijds verandert en de energieprijzen stijgen is het aan te raden om in overleg met de huurder de servicekosten aan te passen. Wees daarbij transparant en laat de nieuwe prijzen van de energie zien. Als er overeenstemming wordt bereikt, mogen de servicekosten wel tussentijds veranderd worden.

Communicatie is, zoals altijd, het keywoord!

Philippine Hoyng
www.hoyngdemonnink.nl

Grenzen aan doorberekening servicekosten

De huurder van een woon-of bedrijfsruimte betaalt, naast de huurprijs voor het gebruik van de ruimte, dikwijls ook een vergoeding voor diensten die de verhuurder levert. Die aanvullende leveringen en diensten worden ook wel servicekosten genoemd en vormen vaak een substantieel onderdeel van de maandelijkse lasten van een huurder.

Fleur Groos

De afrekening kan leiden tot geschillen. Wanneer tussen partijen geen overeenstemming bestaat over de in rekening gebrachte servicekosten voorziet de wet voor woonruimte in een speciale juridische procedure. Daarin wordt eerst getoetst of de in rekening gebrachte servicekosten wel voor rekening van huurder komen en zo ja, of de verhuurder niet meer in rekening brengt dan de werkelijke kosten.

Gefixeerd bedrag

De Hoge Raad oordeelde eerder dit jaar dat de servicekosten in relatie moeten staan tot de werkelijke kosten. De woonruimteverhuurder kon in de betreffende zaak geen aanspraak maken op een maandelijks vast bedrag van 450 euro voor meubilering en 200 euro voor de VVE-bijdrage. De Hoge Raad oordeelde dat het ook bij een vrije sector huurwoning niet is toegestaan om een gefixeerd bedrag aan servicekosten in rekening te brengen dat hoger is dan de werkelijke kosten.

Uit de door de verhuurder (verplicht) te verstrekken specificatie moet blijken welk deel van de kosten als servicekosten in rekening kan worden gebracht. Een VVE-bijdrage mag niet aan de huurder worden doorbelast als het gaat om eigenaarslasten. Deze kosten mogen slechts worden doorberekend voor zover deze direct zijn gerelateerd aan het gebruik van de woning.

Bedrijfsruimte

In het geval van de huur van bedrijfsruimte hebben partijen meer vrijheid om af te spreken wat ze willen. Ook daarvoor geldt dat de hoogte van de in rekening gebrachte kosten in verhouding dient te staan tot de werkelijke kosten. Verder verdient het aanbeveling om jaarlijks af te rekenen (incasso risico), op voorhand te informeren wat er de afgelopen jaren werkelijk is afgerekend en om een plafond af te spreken, bijvoorbeeld dat de afrekening niet hoger dan 10% van het voorschot mag zijn.

Vraagt u zich af welke kosten u als servicekosten kunt opvoeren of bent u verwikkeld in een discussie met uw (ver-)huurder over de servicekosten? Neem gerust contact op.

Fleur Groos
www.groosadvocatuur.nl