Tag Archief van: Sneltest corona

De inzet van Corona-sneltesten

Morgen is het eindelijk zover: de avondklok wordt opgeheven en we mogen weer van 12.00 uur tot 18.00 uur op een terrasje zitten. Heerlijk natuurlijk, maar voor werkgevers een toenemend risico.

De kans dat werknemers eerder besmet worden, neemt hierdoor toe en een uitbraak binnen het bedrijf is het laatste waar werkgevers op zitten te wachten. Met de inzet van sneltesten kan een werkgever dit risico verkleinen.

Eisen aan de sneltest

Er gelden diverse eisen voor bedrijven om het testen van de werknemers in eigen hand te nemen.

De belangrijkste zijn:

  • Testen gebeurt op vrijwillige basis en is niet afdwingbaar
  • Inhoudelijke betrokkenheid van een (bedrijfs)arts
  • Duidelijke informatie over de test en de consequenties van de test
  • Positief getest? Direct melden bij regionale GGD
  • De sneltest moet gevalideerd zijn
  • Privacyregels van de AVG.

Privacyregels AVG

Gezondheidsgegevens en genetische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en mogen op grond van de AVG niet verwerkt worden. De uitslag van de test en het genetisch materiaal dat voor de test gebruikt wordt, vallen hieronder. De AVG verbiedt het om deze gegevens van werknemers op te slaan als deze zijn te herleiden tot een specifiek persoon, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt.

Uitdrukkelijke toestemming

Op grond van AVG mag de testuitslag niet worden opgenomen in een bestand, zoals een Excelbestand met namen en testuitslagen, mag de sneltest niet geautomatiseerd hebben plaats gevonden en mag de verwerking geen geautomatiseerd gevolg hebben. Tenzij de werknemer de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. De werknemer moet vrij zijn om toestemming te kunnen geven of te kunnen weigeren.

In een arbeidsrelatie is daar veelal geen sprake van. Er is namelijk sprake van een hiërarchische relatie tussen werkgever en werknemer. Dus werkgever: zorg dat je uitdrukkelijke toestemming van de werknemer hebt en verwerk de uitslagen niet of anoniem, zodat het niet tot een specifiek persoon te herleiden is.

Philippine Hoyng

www.hoyngdemonnink.nl