Tag Archief van: Tom Abbink

LABEL X helpt werkgevers bij millennial-uitdagingen

Millennials stellen heel andere eisen aan zichzelf en hun werk dan eerdere generaties. En dat terwijl veel bedrijven in hun personeelsbeleid en bedrijfsvoering nog vrij conservatief zijn. Om een oplossing te bieden voor die mismatch is LABEL X opgericht.

Brechje Harmsen: ‘Waar babyboomers vooral werkten om hun gezin te onderhouden, zie je bij millennials heel sterk dat ze meerwaarde willen leveren, streven naar autonomie.

‘LABEL X is een inspiratieplatform voor en door millennials’, vertelt Brechje Harmsen, die het bedrijf samen met Sandra Koning en Tom Abbink heeft opgezet. ‘Waar wij ons in onderscheiden, is dat we oog hebben voor werknemer én werkgever. De toekomst van werk zal er flink anders uit gaan zien en wij willen werkgevers klaarstomen voor de arbeidsmarkt van nu en de komende 20, 30 jaar.’

‘Als we het hebben over millennials, gaat het doorgaans over de generatie geboren tussen 1980 en 2000. Ook oudere en jongere mensen herkennen zich echter in de problematiek die aan millennials wordt toegeschreven. Waar babyboomers vooral werkten om hun gezin te onderhouden, zie je bij millennials heel sterk dat ze meerwaarde willen leveren, streven naar autonomie en zoeken naar zingeving en geluk in hun werk. De keerzijde is dat veel millennials moeite hebben met keuzes maken, overal bij willen zijn, en prestatiedrang hebben.’

Fit for the job
‘Wij willen met LABEL X een bijdrage leveren aan het voorkomen van vastlopen binnen bedrijven of leegloop van werknemers met millennialproblematiek. Onder meer door het aanbieden van trainingen voor leidinggevenden, workshops, inspiratie- en ervaringsverhalen, tips en tricks of persoonlijke coaching. We bieden workshops aan die de millennial een eerste handvat geven in de richting van verandering. Deze workshops kunnen de millennial ‘fit for the job’ houden. Binnen onze aanpak is er aandacht voor goed werkgeverschap, maar ook absoluut voor goed werknemerschap.’

‘Wat we bij veel bedrijven zien, is dat ze gericht zijn op procesmanagement. Terwijl de nieuwe generaties veel meer gebaat zijn bij peoplemanagement en inspirerend leiderschap. Dat vraagt om aandacht voor beperkingen en mogelijkheden op persoonlijk niveau en om het geven van vertrouwen. Als je een bepaald te behalen resultaat afspreekt, kan iedereen zijn eigen pad daar naartoe bewandelen. Dan bied je flexibiliteit, maar wel binnen duidelijke kaders. Want waar je samen speelt, zijn spelregels wel van belang. Naar onze ervaring is dat een voorbeeld van iets waar veel millennials behoefte aan hebben en waardoor ze langer gezond en gelukkig blijven in hun werk.’

www.labelx.nu