Tag Archief van: UWV

ZKIJ Werkt Door verbindt werkzoekenden en werknemers

ZKIJ Werkt Door helpt mensen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond beter de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Deze passende begeleiding is begonnen als reactie op de ontstane onzekerheden in 2020, met name door Covid, maar wordt voortgezet om het bredere vraagstuk op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De inzet van Regionale Mobiliteitsteams wordt vervolgd. Een breed pallet van organisaties heeft zich daarvoor verenigd in ZKIJ Werkt Door.

In een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) zijn meerdere partijen verenigd die intensief met elkaar samenwerken. Voor Zuid-Kennemerland en IJmond hebben die partijen de handen ineengeslagen onder de naam ZKIJ Werkt Door. Met als doel zoveel mogelijk routes naar werk zichtbaar te maken voor werkzoekenden. Dan gaat het om omscholingsmogelijkheden, hulp bij solliciteren, begeleiding van werk naar werk of het direct koppelen van werknemers aan werkgevers.

Drempels verlaagd

De extra behoefte aan dergelijke ondersteuning is groot en wordt voorlopig voortgezet. Doordat gemeenten, scholen, vakbonden en andere belanghebbende organisaties met elkaar samenwerken, worden de drempels naar het vinden van nieuw of ander werk verlaagd. Bovendien kunnen mensen die op zoek zijn naar werk sneller en gerichter geholpen worden en komen zij eerder op de juiste plek terecht.

ZKIJ Werkt Door verlaagt ook de drempel om hulp in te schakelen. Aan de persoonlijke ondersteuning zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden. Inwoners kunnen hier gratis gebruik van maken, maar ook bedrijven die personeel zoeken mogen aankloppen. Of je nu werknemer, starter op de arbeidsmarkt, zelfstandig ondernemer of werkgever bent; ZKIJ Werkt Door biedt ondersteuning.

Brede samenwerking

ZKIJ Werkt Door is een samenwerking van Leerwerkloket Haarlem, OV IJmond, Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Nova College, CNV, FNV, Inholland, Gemeente Zandvoort, Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal en Heemstede, Gemeente Haarlem, Gemeente Velsen, UWV, WerkgeversServicepunt, Leerplein, Spaarne Werkt, Dunamare, IJmond Werkt, Industrie Kring Haarlem, AWVN, VNO-NCW, Gemeente Beverwijk en Gemeente Heemskerk.

www.zkijwerktdoor.nl

 

Regionale mobiliteitsteams bemiddelen bij praktijkleren

De arbeidsmarkt is behoorlijk grillig. Aan de ene kant verliezen mensen hun baan en aan de andere kant staan bedrijven en sectoren te springen om (vak)mensen. Regionale mobiliteitsteams zijn er om mensen aan het werk te helpen. Eén van de manieren is het zogenaamde praktijkleren.

Voor een praktijkverklaring gaat een kandidaat bij een erkend leerbedrijf tegelijkertijd werken en leren, onder begeleiding van een praktijkopleider van het leerbedrijf.

Na het uitbreken van de coronacrisis zijn er 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) opgericht en ZKIJ Werkt Door is er daar één van. De teams zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten, het UWV, het onderwijs, de vakbonden FNV en CNV, werkgeversorganisaties en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Een RMT bemiddelt tussen verschillende partijen, namelijk werkzoekenden, werkgevers en zelfstandigen. Zo kunnen werkzoekenden worden geholpen door middel van begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk of door te kijken naar omscholingsmogelijkheden. Maar het kan ook praktisch zijn, zoals het bieden van sollicitatietraining. Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld worden geholpen aan om- of bijscholing of begeleiding naar werk voor een zzp’er. Bovendien zijn RMT’s er ook voor bedrijven. Stel dat het ene bedrijf in rustiger vaarwater terecht is gekomen en dat het andere bedrijf omkomt in het werk. Dan brengt een RMT deze bedrijven met elkaar in contact en kijken ze naar de mogelijkheden om werknemers van het ene bedrijf ‘uit te lenen’ aan het andere.

Financieel bijdragen

Daarnaast kan ZKIJ Werkt Door ondersteuning bieden door (financieel) bij te dragen of te bemiddelen bij het behalen van een praktijkverklaring. Zo’n verklaring kan een kandidaat behalen met praktijkleren. Dit traject is met name geschikt voor mensen zonder diploma’s of voor wie het behalen van een regulier diploma (om wat voor reden dan ook) geen reële optie is. Het principe van praktijkleren is dat een kandidaat bij een erkend leerbedrijf tegelijkertijd gaat werken en leren en onder begeleiding van een praktijkopleider van het leerbedrijf de vaardigheden in de praktijk worden aangeleerd. Praktijkleren kan in diverse sectoren plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de bouw, techniek, horeca, logistiek, zorg of verkoop/retail. Hoewel de deelnemers wel aan een school zijn verbonden, gaan ze niet naar school, behalve als ze bijvoorbeeld hun taalvaardigheid willen verbeteren.

Wanneer de deelnemers vervolgens de aangeleerde vaardigheden onder de knie hebben, ontvangen ze een praktijkverklaring, afgegeven door de school waaraan ze zijn verbonden. Zo kan een deelnemer aantonen wat hij of zij allemaal in de praktijk heeft geleerd, vergroot daarmee de kansen op de arbeidsmarkt en wordt aantrekkelijker voor werkgevers.

www.zkijwerktdoor.nl