Tag Archief van: vakantiedagen opnemen

Vakantiedagen: wettelijk en bovenwettelijk

Heeft uw werknemer nog wettelijke vakantiedagen uit 2023, dan vervallen deze op 1 juli a.s. Hoe zit het ook alweer met de vakantiedagen en waar moet u opletten?

Er wordt meestal een volgorde aangehouden voor het opnemen van vakantiedagen: eerst de wettelijke vakantiedagen en daarna de bovenwettelijke vakantiedagen. Dit heeft belangrijke juridische consequenties voor zowel werknemers als werkgevers.

Wettelijke vakantiedagen moeten binnen zes maanden na het opbouwjaar worden opgenomen. De in 2023 opgebouwde wettelijke vakantiedagen moeten uiterlijk op 1 juli 2024 zijn opgenomen, tenzij anders overeengekomen. Deze beperkte geldigheidstermijn is bedoeld om werknemers te stimuleren regelmatig vakantie te nemen voor hun gezondheid en welzijn.

Bovenwettelijke vakantiedagen hebben een verjaringstermijn van vijf jaar. De in 2023 opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen kunnen tot en met 2028 worden opgenomen. Omdat deze dagen langer geldig zijn, worden ze pas na de wettelijke vakantiedagen opgenomen.

Praktische consequenties
Het is in het belang van zowel werknemers als werkgevers om wettelijke vakantiedagen eerst op te nemen. Werknemers lopen anders het risico dat deze dagen vervallen, wat verlies van betaalde vrije tijd betekent. Voor werkgevers is het administratief eenvoudiger en voorkomt het mogelijke juridische geschillen over niet opgenomen vakantiedagen.

In de praktijk is het belangrijk dat werknemers bij het aanvragen van vakantie expliciet naar de status van hun vakantiedagen vragen en zelf bijhouden welke dagen ze opnemen. Controleer regelmatig je salarisstrook of personeelsportaal voor een overzicht van je resterende vakantiedagen. Werkgevers moeten zorgen voor een transparante administratie en duidelijk met de werknemers communiceren over de status van hun vakantiedagen. Zeker nu 1 juli in aantocht is. Dit voorkomt juridische geschillen en boetes en bevordert daarnaast een goede vakantieplanning binnen het bedrijf.

Conclusie
Het eerst opnemen van wettelijke vakantiedagen en daarna bovenwettelijke vakantiedagen is juridisch en praktisch het meest logisch. Werknemers maken dan optimaal gebruik van hun recht op betaalde vakantie en voorkomt verval van vakantiedagen.

Philippine Hoyng

www.hoyngadvocatuur.nl

 

 

 

Vakantiedagen in corona-tijden

De corona-maatregelen worden met ingang van 1 juli aanstaande versoepeld. Eindelijk kunnen we ons met gepaste afstand vrijer bewegen. Veel werknemers zullen dan ook graag op vakantie willen, maar of zij ook daadwerkelijk gaan, is de vraag.

Philippine Hoyng

Hoe zit het nu met de vakantiedagen tijdens corona? Iedere werknemer die fulltime werkt, heeft wettelijk recht op 20 dagen per jaar. De overige dagen zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Werknemers die al een vakantie hadden gepland, willen soms vanwege corona hun vakantiedagen teruggeven, omdat zij niet op vakantie naar het buitenland kunnen of willen. Moet je als werkgever daar gehoor aangeven?

Vakantie heeft een herstelfunctie. Herstellen kan uiteraard ook thuis of elders in Nederland. Het is aan de werkgever om te beslissen of een werknemer de vakantiedagen kan teruggeven, omdat een buitenlandse vakantie niet kan plaatsvinden. De werkgever heeft alle recht om dit te weigeren. Wanneer u als werkgever toch de vakantiedagen laat teruggeven, moet u er rekening mee houden dat als gevolg daarvan een stuwmeer aan vakantiedagen bij de werknemer kan ontstaan. Naast het feit dat werknemers wellicht later in het jaar en masse vakantiedagen willen opnemen, met alle logistieke gevolgen van dien.

Wettelijke vakantiedagen zijn niet afkoopbaar. Deze worden meegenomen naar het volgende jaar en vervallen, als ze niet worden opgenomen, na zes maanden. Bovenwettelijke zijn wel afkoopbaar, maar alleen als werkgever en werknemer het daarover eens zijn. Er i  geen verplichting tot afkoop.

Dreigend stuwmeer
U kunt werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen als er een stuwmeer aan vakantiedagen dreigt te ontstaan of als er minder werk is, maar een werknemer hoeft daar geen gehoor aan te geven. Vakantiedagen teruggeven is dus geen recht van de werknemer en vakantiedagen bevelen op te nemen is dus geen recht van de werkgever. Ga met elkaar in gesprek, zodat iedereen een fijne vakantie heeft!

Philippine Hoyng

HoyngDeMönnink Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl