Tag Archief van: werkgelegenheid

Meer werkplekken op komst in de Waarderpolder

Met de geplande bouw van 10.000 woningen zal het aantal inwoners in de gemeente Haarlem de komende tijd flink toenemen. Daarmee komt er ook behoefte aan extra werkgelegenheid en zal het aantal arbeidsplaatsen moeten groeien. Waarderpolder Haarlem Business Park is op dit moment al het grootste bedrijventerrein van Zuid-Kennemerland. In het gebied is er de mogelijkheid om meer werkplekken te creëren als deze ruimte op een andere manier wordt gebruikt en ingericht.

Gebouwen mogen in hoogte uitgebreid
Omdat de aanwezige lege kavels nagenoeg allemaal verkocht zijn heeft de gemeente nieuwe afspraken gemaakt over het gebruik van de Waarderpolder. Bestaande gebouwen mogen anders worden ingericht en onder bepaalde voorwaarden mag er ook worden bijgebouwd. Zo ontstaat er ruimte voor meer werkplekken. Omdat nog niet alle gebouwen op het terrein zo hoog zijn als het bestemmingsplan toestaat kan er in de hoogte nog worden uitgebreid. Er is behoefte aan meer ruimte voor kantoren, maar het bestemmingsplan bood daar voorheen te weinig mogelijkheden voor. De gemeente heeft daarom nieuwe regels opgesteld. Daarmee mag onder voorwaarden extra worden gebouwd én mogen meer ruimten als kantoor worden gebruikt. De gemeente bekijkt hoe de nieuwe regels in de praktijk uitwerken en bespreekt dat vervolgens met de ondernemers.

Verkeersschool Brinkman verhuist naar de Waarderpolder

De nieuwe locatie van Verkeersschool Brinkman betreft een terrein van bijna 4.000 vierkante meter op de hoek van de Jacques Meuwissenweg en Ted Vermeulenweg (rechts op de foto).

Eén van de laatste vrije percelen in de Waarderpolder wil de gemeente op korte termijn verkopen aan Verkeersschool Brinkman. Op de huidige plek in het Houtvaartkwartier is er voor de rijschool geen ruimte meer door de bouwplannen die er zijn om op die locatie 1.500 woningen te realiseren. Brinkman wil het wagenpark verduurzamen en heeft laadpalen nodig voor de elektrische auto’s. Ook wil de verkeersschool een groot binnenterrein om bijzondere verrichtingen te kunnen oefenen. Dat is niet mogelijk op de huidige locatie. De stad verdicht maar in de Noordkop van de Waarderpolder is er voldoende ruimte voor de plannen van de rijschool.

 

Meer informatie: www.waarderpolder.nl