Tag Archief van: wetgeving

Regelgeving schenkingen en winstuitkeringen wijzigt in 2024  

Sint heeft zitten langdurig zitten verzinnen
Hoe dit gedicht eens anders te beginnen.
Dit jaar heeft hij niet lang hoeven denken,
Wat hij ondernemers zou willen schenken.
De recessie maakt alles nogal duur,
Dat vindt Sint wel erg zuur,
Daarom wenst de goedheiligman als geste
U voor 2024 toch echt het allerbeste.
En geeft hij u als toetje bij dit gedicht,
Van nieuwe wetgeving een overzicht.

Wie een periodieke uitkering wil schenken aan een algemeen nut beogende instelling (anbi) wordt voortaan geconfronteerd met een maximum bedrag van €250.000 voor de giftenaftrek. Giften door een bv aan een anbi worden met ingang van 2024 niet langer als uitdeling aan de aanmerkelijk belanghouder gezien en leidt een gift vanuit een bv niet langer tot heffing van dividendbelasting.

Wet excessief lenen
Zoals bij velen bekend beperkt de Wet excessief lenen de mogelijkheid voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) om onbelast tot een bedrag van € 700.000 van zijn eigen bv te lenen. Wie meer dan het toegestane bedrag heeft geleend, moet over het meerdere belasting betalen in box 2. Leningen die verstrekt zijn voor een eigen woning  tellen daarbij in principe niet mee. Voor volgend jaar wordt het grensbedrag verlaagd tot € 500.000. Dat kan een reden zijn om de fiscale positie opnieuw te bekijken en indien gewenst nog dit jaar maatregelen te nemen.

Winstuitkering
Tegen het einde van het jaar kan de vraag opkomen of er nog dit kalenderjaar een winstuitkering kan plaatsvinden. De eerste vraag is of de bv over voldoende liquide middelen beschikt om de uitkering en de daarover verschuldigde belasting te voldoen. Er spelen meer zaken mee, te veel om gedetailleerd in dit blog uit een te zetten. In 2024 wordt het AB-tarief verhoogd naar 33%. Door de combinatie van dit tarief en de eerste schijf,  die tot € 67.000 loopt, kan het raadzaam zijn juist te wachten met een winstuitkering tot volgend jaar. Bespreek dit met uw belastingadviseur.

Al met al zijn er nog veel onderwerpen om met het eind van het jaar in zicht nog eens over na te denken. Krans Notarissen denkt daarover graag met u mee. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt