Tag Archief van: Zuid-Kennemerland

Deelnemers gezocht voor Participatieprijs werkgevers

Welke werkgever levert een topprestatie bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Werkzoekenden die zelf niet zo gemakkelijk een betaalde baan kunnen vinden, hebben een steuntje in de rug nodig. Hen aan het werk helpen èn houden gaat niet vanzelf. Het vraagt om echte motivatie van beide kanten en inspanningen van alle betrokkenen. Wat de werkgever er voor terug krijgt, zijn gemotiveerde medewerkers en voldoening aan alle kanten.

De finalisten worden tijdens een bedrijfsbezoek ‘ondervraagd’ over hun HRM-beleid.

Om succesvolle voorbeelden van werkgevers in beeld te brengen, is de Participatieprijs voor werkgevers in het leven geroepen. Werkgevers die het op dit gebied goed doen, zijn de ambassadeurs van het ‘inclusief werkgeven’. Zij kunnen uit eigen ervaring anderen vertellen waarom zij het doen, hoe zij het doen en waar je als werkgever op moet letten om er een succes van te maken.

Transparant beleid
De wedstrijd voor deze werkgeversprijs is gestart. De deelnemende werkgevers moeten aan de nodige criteria voldoen. Zo moet er sprake zijn van een modern en transparant HRM-beleid. De werkgever spant zich bij het vervullen van vacatures buitengewoon in voor bijzondere doelgroepen. En de werkgever draagt het idee achter ‘inclusief werkgeven’ proactief uit. De werkgever kan een commercieel bedrijf zijn, maar ook een nonprofit werkgever.

Een onafhankelijke, deskundige jury beoordeelt de deelnemers en verricht de selectie. In de vijfkoppige jury zitten Gea Kuiper (Twizzting), René Nelis (BDO), Fabiènne Hendricks (Tata Steel Academy), Monique van ’t Klooster (VBZ) en Jeroen Coops (Pasmatch). Vorig jaar won Vos Supermarkten. De prijs is een initiatief van het Werkgevers Servicepunt voor Zuid-Kennemerland en IJmond. In de regio IJmond bestaat al de jaarlijkse IJmond Werkt Award. De prijs is gericht op de werkgelegenheid voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Zuid-Kennemerland (gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort). De prijsuitreiking is op donderdag 3 oktober in Sociëteit Vereeniging.

Tips en aanmeldingen kunnen tot en met vrijdag 17 mei, 24.00 uur bij de organisatie worden ingediend.
www.participatieprijswerkgevers.nl

De Middenweg

In WNL op Zondag op 31 maart interviewde Rick Nieman MKB-voorzitter Jacco Vonhof, over de zorgen onder ondernemers over de kosten van de klimaatambities van het kabinet. Te snel, te duur. En dat er daarom zoveel mensen op Forum voor Democratie (FvD) hebben gestemd, onder wie Vonhof.

Na van origine Driehuizenaar Pim Fortuyn heeft nu van origine Heemstedenaar Thierry Baudet zichzelf met FvD als politieke komeet van de electorale onvrede gelanceerd. Fortuyn maakte verbaal school met ‘de puinhopen van paars’ en Baudet met ‘de brokstukken van onze beschaving.’ Nogal grote woorden als je bedenkt dat juist in de week van de provinciale statenverkiezingen (want daar ging het om) het CBS bekendmaakte dat Nederlanders in de wereld het op vier na gelukkigste volk zijn. Rondom Haarlem zijn we zeer gemiddeld gelukkig, aldus de geluksmonitor van het CBS uit 2017. Velsenaren zijn zelfs bovengemiddeld gelukkig. Amsterdammers juist minder.

Fortuyn kwam en Baudet komt uit de middenklasse. Zuid-Kennemerland is een typische middenklasse-omgeving met bovengemiddeld veel werknemers in de dienstensector en de (semi-)overheidssector. Het is niet grootstedelijk, maar heeft ook geen plattelandsmilieu. Zuid- Kennemerland is in vele opzichten vooral zeer gemiddeld, met een groot middenstandsmilieu van kleine ondernemers. Niet links en niet rechts. Welvarende en wellevende mensen die eventuele onvrede achter hun kiezen houden. Tot in het stemhokje. Vooral deze middenklasse is zeer gevoelig voor gepercipieerde dreigingen waarvan men zelf (nog) geen directe gevolgen ondervindt, zoals immigratie (die meestal neerslaat in de grote steden) en toekomstige klimaatmaatregelen (alleen nieuwbouwwoningen moeten versneld ‘van het gas af.’)

Is er werkelijk iets verontrustends aan de hand? Dat niet, maar als GroenLinks roept dat ‘de industrie’ voor de CO2- reductie moet opdraaien, dan denken veel Zuid-Kennemers: Dat is de luchtvaart, Schiphol en Tata Steel. Dat zijn onze banen. De Zuid-Kennemers, met in hun regio veel Natuurmonumenten zoals de duinen, bossen en oude landgoederen, dragen de natuur en het milieu heus een warm hart toe. Maar politiek moet niet te hard van stapel lopen. De middenklasse kiest nu eenmaal meestal de middenweg.

Erwin van den Brink is journalist en bladenmaker.