Advies financiering bij groeiambities essentieel

Wie met zijn bedrijf wil groeien, zal in bijna alle gevallen eerst moeten investeren. Bijvoorbeeld in nieuwe machines of apparatuur, personeelsuitbreiding, een pand of voorraden. Hoe financier je die groei? En hoe zorg je dat groei op een gezonde manier verloopt? Te snel groeien kan, paradoxaal genoeg, de toekomst van het bedrijf namelijk in de weg staan of in extreme gevallen zelfs uitdraaien op een faillissement.

‘De groei van het totale MKB in Nederland komt op het conto van slechts 15% van de bedrijven in die sector’, aldus NAAM van Rabobank Haarlem en Omstreken. ‘Het is dan ook niet alle bedrijven gegeven om door te groeien. Met ‘groeien’ bedoel ik dan niet een paar procent meer omzet, maar echt een significante stap maken. Bijvoorbeeld door digitalisering en innovatie, nieuwe producten of businessmodellen, overname of door nieuwe markten aan te boren. Er zijn natuurlijk ondernemers die de groei ‘overkomt’, doordat hun product of dienst succesvoller is dan verwacht. Maar meestal is de stap naar groei een bewuste en strategische keuze.’

‘Een groeibedrijf moet heel goed inzicht hebben in de bedrijfsfinanciën én in staat zijn financieel vooruit te kijken. Is de groei te financieren uit eigen middelen of moet er worden geleend? Zo ja, wat is een passende oplossing voor het bedrijf? Financiering door de bank, een leaseconstructie, crowdfunding of een combinatie van financieringen? En hoe ziet het financiële plaatje er tijdens de groeifase uit? Denk aan het effect op de cashflow. Zeker in tijden van groei is die nog belangrijker dan de omzet. Door efficiënt om te gaan met debiteuren, crediteuren en voorradenbeheer kun je daar de nodige sturing aan geven. Of een groeiambitie leidt tot zakelijk succes kan niemand garanderen, ook wij niet. Maar met een gezonde financiering kun je wel veel valkuilen omzeilen en de basis leggen om die ambities waar te maken.’

http://www.rabobank.nl/groei