‘Als een ondernemer OKB belt, is hulp meteen onderweg’

Toen Fred Nessen (61) na dertig jaar bij ING Bank vertrok, diende zich de onvermijdelijke vraag aan: wat nu? Golfen, een boot, reizen, een wijncursus? Nessen wilde zijn brede kennis van financiële zaken niet onbenut laten en werd adviseur bij Ondernemersklankbord (OKB). Van die keuze heeft de Heemstedenaar nooit spijt gehad. Hij doet gemiddeld zes adviestrajecten per jaar. Belangeloos en met grote voldoening: ‘Het is leuk om te sparren met ondernemers en ze op weg te helpen.’

Het regioteam van OKB heeft 13 leden en is actief in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Velsen. Landelijk telt OKB zo’n 300 adviseurs. Die zijn ervaren op vakgebieden als HR, marketing, organisatie en strategie, juridische zaken en financiën. Dat laatste vakgebied was het domein van Nessen, die zich bij ING Bank bezighield met zakelijke kredietverstrekking.

Bij de bank leerde hij ondernemers doorgronden. ‘Ze leggen hun hele ziel en zaligheid in het bedrijf. Maar vooral bij eenpitters en kleinere mkb-bedrijven ontbreekt nogal eens het overzicht. Wet- en regelgeving, juridische zaken, personele kwesties, financiën, alles komt op ze af. Ik heb toen ik voor de bank werkte gezien dat ondernemers daar mee worstelen en vind het fijn om ze nu met raad en daad terzijde te kunnen staan. Want als je OKB belt, is hulp meteen onderweg.’

Nessen is gespecialiseerd in faillissementspreventie en begint altijd met dezelfde vraag: waarmee kan ik je helpen? Hij vervult een klankbordfunctie, denkt mee, analyseert en doet suggesties. Omdat Nessen en zijn collega’s belangeloos werken, blijven de kosten van de OKB-advisering beperkt tot minimaal 150 euro voor een periode van zes maanden. De Heemstedenaar doet het OKB-werk vrijwillig maar niet vrijblijvend: ‘Ik steek gemiddeld 30 tot 60 uur in een adviestraject en zit daar qua aandacht en energie echt bovenop. Dat samenspel en sparren levert niet alleen de ondernemer maar ook mij veel op.’

Oud-ondernemers die als adviseur het regioteam Haarlem willen versterken kunnen terecht op www.ondernemersklankbord.nl.