Het belang van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, is dat niet een standaardtekst die copy-paste van internet kan worden gehaald? Zeker niet. De ´kleine lettertjes´ vormen een soort super-overeenkomst: afspraken die uw juridische positie versterken en gelden voor alle overeenkomsten die u met klanten of leveranciers sluit. Het opstellen ervan is een precisieklus. In de voorwaarden moet rekening gehouden worden met branche-specifieke wetgeving, jurisprudentie, dwingend recht en met de zogenaamde zwarte en grijze lijsten uit het burgerlijk wetboek. Kort gezegd: de ongeoorloofde bepalingen.

 

Waarom zijn die voorwaarden zo belangrijk? In de eerste plaats wegens de aansprakelijkheidsbeperkingen. Door vrijwaringen en exoneraties op te nemen kunt u de gevolgen van aansprakelijkheid tot een minimum beperken. Een gat in die beschermwal kan zeer ernstige gevolgen hebben, zeker als u werkt vanuit een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma, want dan kan de benadeelde zich verhalen op uw persoonlijke vermogen. Maar ook op het gebied van intellectueel eigendom, opschortings- en verrekeningsbevoegdheden en uw rechten bij een faillissement van de wederpartij zijn de voorwaarden zeer belangrijk.

Bij een geschil zal pas blijken of uw voorwaarden doen waarvoor ze zijn geschreven. Een vernietigbare bepaling of een rammelende aansprakelijkheidsbeperking kan immers het verschil betekenen tussen een gewonnen zaak en een schadepost. Overigens gaat het bij de toepassing van de voorwaarden nogal eens mis. Een klassieke fout is dat deze pas tegelijk met de factuur worden toegestuurd aan de klant. De voorwaarden, hoe waterdicht ook, zijn dan niet toepasselijk en daarmee valt de bescherming weg.

Het opstellen van algemene voorwaarden is dus geen knip- en plakwerk. Laat dit werk bij voorkeur over aan een advocaat die goed thuis is in het civiele recht. Voor informatie over het opstellen of screenen van algemene voorwaarden kunt u vrijblijvend contact opnemen met Philippine Hoyng, advocaat bij Tanger Advocaten.

0255-547800 of p.p.hoyng@tanger.nl