Business Studies leidt op voor de arbeidsmarkt van nu en van morgen

Vier jaar geleden startte Hogeschool Inholland de opleiding Business Studies, waarin de bestaande economische opleidingen werden samengevoegd. Want de snel veranderende arbeidsmarkt heeft  breed opgeleide professionals nodig, die in staat zijn om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken.

‘We hebben goed geluisterd naar de behoefte vanuit het beroepenveld en gekeken naar het profiel dat daarbij hoort’, vertelt Patty van Asselt, opleidingsmanager Business Studies. ‘Daaruit bleek een grote vraag naar mensen die zich niet beperken tot één onderdeel van een organisatie, maar die hun eigen vakgebied overstijgen en zicht hebben op alle facetten van bedrijfsvoering en –organisatie. Daar is de opleiding Business Studies uit voortgekomen. Nu de eerste lichting op het punt staat af te studeren, blijkt de gekozen opzet – waarbij studenten in de eerste twee jaar allround worden opgeleid om zich vervolgens te specialiseren in een afstudeerrichting als Marketing, Management & Beleid, HRM of Logistiek – een schot in de roos.´

 

Zo schrijft het panel dat de opleiding onlangs visiteerde in haar rapport over ‘een goed doordacht, samenhangend, thematisch ingericht programma, waarin studenten de vereiste Body of Knowledge and Skills tot zich nemen op een steeds hoger niveau.’ En: ‘Het concept is ambitieus, maar de opleiding maakt haar ambities tot nu toe waar.’

Business Studies werkt intensief samen met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld met Blauwe Monsters, een internetmarketingbureau uit Hoofddorp met 25 medewerkers. Oprichter en mede-eigenaar Dennis Stokman verzorgt een aantal keer per jaar een gastles en heeft zowel stagiairs als afstudeerders van Business Studies in huis. Stokman: ‘De theoretische onderbouwing die ze tijdens de opleiding meekrijgen is prima, vervolgens gaan wij aan de slag met ze. Daar ben ik heel kritisch in en ik daag ze uit om boven de theorie uit te stijgen. Dit is de echte wereld, waarin je te maken krijgt met weerstand en tegenslag. Zo hoeven studenten me niet te vertellen hoe het vijfkrachtenmodel van Porter eruit ziet, wel hoe dat van toepassing is voor mijn bedrijf.´

´Wij laten hier een ballonnetje op waarmee een student aan de slag kan. Als het levensvatbaar blijkt en de student wil hier blijven, mag hij er na het afstuderen zelf mee aan de slag. Op die wijze hebben we al een aantal nieuwe bedrijven opgericht. Dat vergt studenten met een ondernemende mentaliteit en ik ben dan ook erg blij dat onderwijsinstellingen als Inholland het ‘zelf doen’ zo stimuleren.’

www.inholland.nl