Casus kraken onder leiding van studenten Business Studies

Hoe krijg je jongeren enthousiast voor een ‘maakplaats’, waar techniek, handwerk en ambachten centraal staan? In die bedrijfscasus mochten zo’n 140 leerlingen van het Fioretti College in Lisse hun tanden zetten, onder leiding van 16 studenten Business Studies van Inholland Haarlem.

Bij Business Studies, waar de studenten eerst twee jaar breed worden opgeleid alvorens ze zich specialiseren, neemt samenwerking met het bedrijfsleven een prominente plek in. Onder meer door middel van stages, afstudeeropdrachten, bedrijfsbezoeken, gastlessen en samenwerking met het middelbaar onderwijs.

Denkproces

Zo had pakkettengigant UPS begin dit jaar een aantal uitdagingen paraat voor een groep middelbare scholieren en Inholland-studenten. Jos Botman, docent en decaan havo op het Fioretti College, was daar als gast met een aantal leerlingen aanwezig. ‘We waren meteen enthousiast’, vertelt Botman. ‘Met name door de opzet waarbij onze leerlingen samenwerken onder leiding van Inholland-studenten, die ze op het juiste spoor zetten en het denkproces in goede banen leiden. Een prima activiteit als voorbereiding op het hbo én een hele praktische vorm van beroepsoriëntatie. Bovendien geeft het jongeren een bredere blik op wat er speelt in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, in dit geval het schreeuwende tekort aan technici.’

Business Studies-docent Kees van Dam is blij met de toenemende samenwerking met middelbare scholen, die hij graag uitgebreid zou zien in de regio Haarlem. ‘Onze leerlingen merken dat ze, zo’n anderhalf jaar na het verlaten van de middelbare school, veel verder zijn in hun ontwikkeling. In plaats van zelf in een groep met ideeën te komen, moeten ze een groep van 10 leerlingen begeleiden. Dat spreekt heel andere vaardigheden aan, zoals leiderschap. Bij sommige groepjes gaat het makkelijk, aan andere groepjes moet je echt sleuren en trekken. Ook dat is een goede en leerzame ervaring. Door zo op allerlei verschillende manieren samen te werken met middelbare scholen en vooral met het bedrijfsleven, creëren we met elkaar de meest
optimaal toegeruste, ondernemende studenten.’

www.inholland.nl/bbs