Circulair vliegwiel komt in Haarlem steeds meer op gang

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om over twintig jaar helemaal circulair te zijn. Dat betekent concreet dat er in 2040 alleen nog maar hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt en herbruikbare reststoffen worden geproduceerd. Een pittige uitdaging, waar Martijn van Minderhout dagelijks mee bezig is.

Martijn van Minderhout, kijkend naar de circulaire toekomst: ‘Niet langer zien we dat de prijs, maar juist de kwaliteit bepalend is.’

‘Haarlem is klaar voor de circulaire vervolgstap.’ Martijn van Minderhout is als coördinator duurzaamheid en technisch adviseur werkzaam bij de gemeente Haarlem. ‘De wereld is aan het kantelen. Het gaat traag, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Ik houd me bezig met circulaire, duurzame eisen, wensen en ambities voor partijen die werkzaam zijn in de openbare ruimte en woningbouw. Ik verbind partijen binnen en buiten de gemeente met elkaar. Krachtenbundeling, samenwerken en netwerken zorgt ervoor dat we circulariteit op de politieke agenda krijgen. De markt is helemaal klaar voor verandering. De wensen en ambities van nu zijn de nieuwe wetten van de toekomst. Ik weet zeker dat over vijf jaar de wet- en regelgeving in de (woning)bouw is aangepast.’

Landelijke wetgeving
Een goed voorbeeld noemt Martijn van Minderhout het bouwafval, dat overblijft na de sloop van gebouwen. ‘Daar is nu geen wetgeving voor. Bedrijven mogen zelf weten hoe ze dat afvoeren. Toch zijn steeds meer partijen bereid om daarover na te denken. Niet langer zien we dat de prijs, maar juist de kwaliteit bepalend is. Het liefst wil je daar natuurlijk landelijke wetgeving voor, dan is er ook geen ruimte voor discussie. In Haarlem kennen we momenteel acht ontwikkelzones: gebieden waar ontwikkelaars en investeerders plannen hebben om te willen bouwen. Een daarvan is de Europaweg, waarvoor we nu een ‘spoorboekje’ maken, dat straks model staat voor de andere zones. Daarin omschrijven we de afvalstromen, de bouwplaatsinrichting, bouwlogistiek, de energietransitie en mobiliteit. Maar ook hoe we de wijk erbij gaan betrekken. Door te evalueren en te leren hebben de andere zones daar straks profijt van.’

Partners pushen ook
In het circulaire veranderproces zijn de vaste partners van de gemeente, onder meer in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW), ontzettend belangrijk. ‘Zonder de partners krijgen we de boel niet zo snel voor elkaar’, benadrukt Martijn van Minderhout. ‘Ook van de kant van onze partners wordt er flink gepusht. Zo kwam Oosterhof Holmann met een track & trace module die bijhoudt waar onze bouwmaterialen blijven. Veel partners hebben een eigen beleid voor circulariteit en duurzaamheid. Juist door elkaar te beïnvloeden, komen plannen in een stroomversnelling. Daar zijn we als gemeente ontzettend blij mee.’

www.haarlem.nl/degroenemug