Compensatie transitievergoeding vraagt om degelijke dossiers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 moet u als werkgever bij een langdurig zieke werknemer na twee jaar een keuze maken. Ontslag aanvragen via het UWV of de werknemer in een slapend dienstverband houden. Anders gezegd: u betaalt de transitievergoeding aan de langdurig zieke werknemer, of niet.

Wanneer u kiest om deze niet te betalen, ontstaat een slapend dienstverband. Waarbij u het risico loopt in de toekomst de werknemer te moeten herplaatsen, als gevolg van veranderde arbeidsongeschiktheid. Dit is het geval als uw werknemer na herkeuring een lager arbeidsongeschikheidspercentage krijgt.

Onlangs is een wet aangenomen die bepaalt dat werkgevers die na twee jaar ziekte van een werknemer ontslag aanvragen, en dat ook verkrijgen, de transitievergoeding door het UWV gecompenseerd krijgen. Deze wet treedt met ingang van 1 april 2020 in werking en heeft terugwerkende kracht. U kunt voor tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 uitgekeerde transitievergoedingen worden gecompenseerd, indien u die compensatie uiterlijk 1 oktober 2020 aanvraagt. Daartoe dient u echter wel uw dossier volledig op orde te hebben.

Het is daarom tijd om uw ziekte-dossiers na te lopen en eventuele slapende dienstverbanden wakker te schudden. Als u deze alsnog met toestemming van het UWV beëindigt, loopt u geen onnodige risico’s bij veranderde arbeidsongeschiktheid van de werknemers.

Check vandaag nog uw dossiers van de reeds na twee jaar ziekte ontslagen werknemers om te zien of deze op orde zijn en u over alle relevante stukken beschikt. Zodat u uiterlijk per 1 oktober 2020 zonder probleem de compensatie voor de reeds betaalde transitievergoedingen kunt aanvragen.

Compensatie voor transitievergoedingen die u na 1 april 2020 uitkeert, kunt u direct aanvragen bij het UWV.

Meer weten of vragen, dan kunt u mij altijd bellen of mailen!

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten (023-512 14 00 of p.p.hoyng@ tanger.nl)