Geen geduld met niet-betalende debiteuren

Heeft u ook te maken met een verslechterde betalingsmoraal van uw klanten? Worden er toezeggingen gedaan zonder dat er betaling volgt? Of reageert uw wanbetaler helemaal niet? Voor u als ondernemer is dat buitengewoon frustrerend.

Sommige schuldeisers boeken hun vordering zelfs af onder het mom: ‘van een kale kip kun je niet plukken.’ Zo ver hoeft het echter niet te komen. QuickCollect staat voor een krachtige en zeer intensieve wijze van incasseren en is hét antwoord op slecht betalende debiteuren. Hoe werkt Quick-Collect?

Stap 1 – Verbeteren van uw incassotraject
Wij helpen u bij het maken van de juiste herinnerings-, aanmanings- en sommatiebrief. Hieraan worden, sinds het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, hogere eisen gesteld.  Deze diensten bieden wij u gratis aan.

Stap 2 – De buitengerechtelijke incassofase
Betaalt uw klant niet, dan stuurt u uw incassodossier naar ons toe. Binnen één werkdag vangt een buitengerechtelijk incassotraject aan dat maximaal drie weken duurt. Dit traject is dermate intensief en op de debiteur persoonlijk gericht dat meer dan 50% van de incasso’s binnen deze termijn leidt tot algehele betaling ofwel een acceptabele betalingsregeling. Uiteraard alles in overleg met u en op basis van no cure no pay. Dat wil zeggen: bij gebrek aan resultaat in deze fase brengen wij u niets in rekening. Wanneer er wel resultaat is zullen wij proberen onze kosten volledig te verhalen op uw debiteur, zodat u in principe géén kosten heeft.

Stap 3 – De procedurefase
Indien de incassofase niet tot betaling of een regeling leidt, dan wordt in overleg met u de meest efficiënte incassoprocedure gekozen. Op grond van regelgeving is no cure no pay in deze fase voor advocaten niet toegestaan.

 

i Voor hulp bij uw incasso’s kunt u contact opnemen met Philippine Hoyng, Tanger Advocaten: 023-512 14 00 of p.p.hoyng@tanger.nl