Steeds meer advieswerk regioteam Ondernemersklankbord

In 2016 begon Anton Bouman als regiovoorzitter van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) in Haarlem. De voormalig commercieel directeur bij KPN was duidelijk over zijn ambities. Bouman wilde zijn team uitbreiden met meer oud-ondernemers en ging op zoek naar door de wol geverfde vakmensen die het regionale bedrijfsleven belangeloos met raad en daad terzijde staan.

En met succes. Het Haarlemse OKB-team telt inmiddels 13 adviseurs en verzorgde in Haarlem, Velsen, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort vorig jaar zo’n 50 adviestrajecten. Landelijk heeft het zonder winstoogmerk werkende OKB zo’n 20 regioteams met in totaal ruim 300 vrijwillige adviseurs. Zij hebben ervaring op vakgebieden als organisatie en strategie, financiën, HRM, marketing en juridische en commerciële zaken. Hun advisering heeft betrekking op starters, bedrijfsoverdracht, bedrijfsbegeleiding en faillissementspreventie. Een adviestraject duurt zes maanden en voor die begeleiding wordt aan ondernemers een donatie van minimaal 150 euro gevraagd.

Het was, zegt Bouman, best spannend om als voorzitter van de regio Haarlem aan de slag te gaan: ‘Alles staat of valt met het vinden van voldoende goede adviseurs. Dat is verrassend goed gelukt. We hebben een enthousiast OKB-team dat uiteenlopende branches als de detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening en bouw afdekt.’ Aansluitend op het advieswerk profileert OKB zich binnen diverse netwerken als een bij het ondernemen in de regio betrokken partner. Zo is Bouman in gesprek met de Hogeschool Inholland over het versterken en verdiepen van de banden tussen onderwijs en ondernemen.

Vanwege de toename van het aantal adviestrajecten blijft Bouman alert op nieuwe teamleden. Het OKB-advieswerk is volgens hem afwisselend en leerzaam: ‘Wij komen na een bezoek aan ondernemers vaak met enthousiaste verhalen terug. Je brengt als adviseur de voor een ondernemer waardevolle ervaring en kennis in en krijgt er nieuwe inzichten en contacten voor terug. Dat is naar twee kanten toe stimulerend.’ Binnen zijn OKB-team zou Bouman graag nog een aantal vrouwen met ervaring in het bedrijfsleven verwelkomen. Ook voor jongere (oud-)ondernemers is nog plek.

Ondernemers die behoefte hebben aan een OKB-advies kunnen terecht op  www.ondernemersklankbord.nl. Dat geldt ook voor (oud)-ondernemers die als adviseur het regioteam Haarlem willen versterken.