Groene Connecties voor een duurzame Waarderpolder

Om bedrijven in de Waarderpolder te helpen bij een meer duurzame bedrijfsvoering, is Stan Verstraete sinds 2017 namens Parkmanagement actief voor het project Groene Connecties. Daarmee wordt gewerkt aan energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en hergebruik van grondstoffen.

Stan Verstraete: ‘We willen het ondernemers
makkelijker maken in actie te komen.’

Dit jaar konden bedrijven bijvoorbeeld inschrijven op een collectief zonnestroomproject, genaamd Zon op Bedrijfsdaken Waarderpolder, mede mogelijk gemaakt door de SDE+subsidie en financiering vanuit de bank. ‘Op dat project hebben 24 bedrijven ingetekend’, vertelt Verstraete. ‘Momenteel zijn we bezig met het bespreken van de definitieve business cases, waarna het benodigde dakconstructie-onderzoek en de aanschaf en installatie van panelen volgen.’ Momenteel is de inschrijving voor de tweede ronde van het project geopend. ‘Bedrijven worden volledig ontzorgd en kunnen mede-eigenaar worden van de zonnepanelen, tegen een aantrekkelijk rendement, of zonder investering instappen.’

Verder biedt Groene Connecties een gratis energiescan aan, waarbij wordt gekeken naar de kansen om energie te besparen op gebouw-gebonden zaken als de klimaatinstallaties, isolatie van dak en gevel en de verlichting. De scan wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Iv-groep uit de Waarderpolder. ‘Vanaf 1 juli 2019 geldt een wettelijke informatieplicht voor grootverbruikers’, aldus Verstraete. ‘Dat houdt in dat zij aan moeten tonen welke energiebesparende maatregelen zijn genomen of wanneer die worden doorgevoerd. Het gaat daarbij om maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar – dat lijkt me voor ondernemers een aantrekkelijke investering.’

In de Week van de Circulaire Economie, 14 t/m 18 januari, richt Groene Connecties zich op het inzamelen van zogenoemde E-waste: laptops, telefoons en kabels die niet meer gebruikt worden. Deze kunnen worden ingeleverd bij Brantjes Data-Vernietiging aan de Conradweg. Verstraete: ‘Brantjes zorgt dat data op de apparatuur veilig wordt verwijderd en dat alle herbruikbare grondstoffen eruit worden gehaald. Op woensdag 16 januari bieden wij aan om deze spullen gratis te laten ophalen. Zo willen we aandacht krijgen voor dit onderwerp en het tegelijkertijd voor ondernemers makkelijk maken om in actie te komen.’

Meer informatie/contact:
www.waarderpolder.nl/duurzaam of
groeneconnecties@waarderpolder.nl