Grote en kleine ideeën mogelijk maken

Eind vorig jaar werd voor het eerst het ‘Initiatievencafé’ georganiseerd. Het Initiatievencafé gaat uit van de Gemeente Haarlem en is bedoeld om startende én vergevorderde initiatiefnemers op weg te helpen en hun een netwerk te bieden. Na het succes van de eerste bijeenkomst wordt op 6 maart bij het Seinwezen de tweede editie gehouden.

‘Zeker als het gaat om initiatieven waar veel aspecten bij komen kijken, kun je daar zomaar mee vastlopen’, vertelt Myrna Wiggers, een van de leden van het organiserende projectteam. ‘Kijk alleen al naar onze eigen organisatie, de gemeente. Waar moet je je melden, welke afdelingen heb je nodig en hoe zitten alle procedures in elkaar? Zonde als een goed initiatief daarop strandt. Wij, vanuit accountmanagement, fungeren daarom als een soort oliemannetjes en helpen om goede ideeën snel door de gemeentelijke organisatie te loodsen. Ook zijn we gids en wegwijzer, niet alleen binnen de overheid, maar ook naar bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en bedrijven.’

‘Zo was er het idee van DAK Schalkwijk, om bovenop de parkeergarage van het winkelcentrum een cultureel zomerprogramma te bieden. Dat project is, in samenwerking met onder meer de winkeliersvereniging, binnen een maand gerealiseerd.’ Een andere initiatief waar Wiggers en haar collega’s zijdelings bij betrokken waren en waarbij gemeentelijke medewerking nodig was, is de DAKKAS. Of het kleinere maar minstens zo leuke initiatief vanuit een bewoner om goedgevulde bloembakken te bevestigen aan een brug over de Nieuwe Gracht. Wiggers: ‘er leven zoveel grote en kleine ideeën in de stad waarbij we kunnen helpen om ze mogelijk te maken’.

Op het eerste Initiatievencafé vertelden mensen die een geslaagd project achter hun naam hebben staan, over hun ervaringen, adviezen, kansen en de risico’s. Daarnaast kon een aantal initiatiefnemers hun idee pitchen. Myrna Wiggers: ‘De laatste pitch was van Herman van den Heuvel die het evenement Bring Your Own Beamer naar Haarlem wil halen. We hebben alle sprekers van tevoren een pitchworkshop aangeboden en deze man heeft daar zóveel aan gehad: hij is van zichzelf timide, maar gaf nu een hele krachtige pitch. En bij de borrel na afloop gebeurde waar we op hoopten: er ontstonden allerlei nieuwe netwerken. Ik zag de pitcher van het idee ‘Muziek in de Wijk’ praten met Speelman & Speelman en iemand van de Wereldmuziekschool. En mensen van Proefpark Haarlem en de startup FoodUnion wisselden van gedachten over samenwerkingsmogelijkheden. Precies zoals we het voor ons zien dus: wij faciliteren en stimuleren, zodat mensen zelf makkelijker aan de slag kunnen.’