Haarlem Business Park blijft vernieuwen

Onlangs lazen we over het vertrek van een bedrijf uit de Waarderpolder. Tegelijkertijd vestigen zich ook nieuwe bedrijven of verhuizen bestaande bedrijven van elders naar hier. Het terrein is volop in beweging. Huisvestingscoach Simon Lodder legt uit. 

”De afgelopen jaren zijn veel lege bedrijfskavels verkocht. Waarderpolder Haarlem Business Park ligt aantrekkelijk dichtbij het historische stadscentrum. De nieuwe fietsbrug tussen Haarlemmer Stroom en Figee versterkt de verbinding tussen binnenstad en bedrijventerrein. In een paar minuten zit je uit je kantoor op een terras aan de Grote Markt of aan het Spaarne”.

Next Economy potentie

Grote kracht van de Waarderpolder is dat het gebied zich al generaties lang met de behoeften van de tijd weet mee te ontwikkelen. Volgens een recent onderzoek heeft de Waarderpolder de hoogste ‘Next Economy potentie’ in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Bedrijven op de Waarderpolder zijn als beste van de MRA in staat om aan te sluiten op trends als circulaire economie, smart industry, robotisering en open innovatie.

Samen optrekken

Inspelen op ontwikkelingen lukt goed doordat ondernemers en overheid nauw samenwerken aan projecten en oplossingen bedenken voor de uitdagingen van deze tijd. Zoals een lokaal stagebureau dat bedrijven verbindt met talent. Of een huisvestingscoach die ondernemers begeleidt bij aankoop van een bedrijfspand of kavel.

Markt

“Waar de vraag hoog is stijgt de prijs, zeker als de ruimte schaars wordt”, zegt Lodder. “De gemeente moet haar grond verkopen tegen marktconforme prijzen, die door een onafhankelijke makelaar zijn vastgesteld. Voor sommige bedrijfstypen wordt de Waarderpolder daardoor te duur. Dat is weleens jammer, maar zo werkt de markt. We zien daar weer jonge innovatieve bedrijven en uit een ander segment voor terug. Lemo uit Heemskerk kocht onlangs 4000m2 in de Waarderpolder om zich met 60fte in Haarlem te vestigen. Waarderpolder Haarlem Business Park blijft zo dé plek voor ondernemers met lef en ambitie.”

Let’s do business!
www.waarderpolder.nl