Haarlemse regisseur maakt film over de donkere kant van Limburg

Regisseur en scenarioschrijver Gideon van Eeden werkt aan een korte film over de laatste heksenvervolging in Limburg. Het project komt voort uit zijn eigen vragen en verwarring rondom vrouwenonderdrukking, vroeger én vandaag.

 Gideon van Eeden, die een aantal jaar de videobijdragen voor ondernemerstalkshow NV Haarlem verzorgde, komt van oorsprong uit Zuid-Afrika en is in 2008 naar Nederland geëmigreerd. Hij heeft een eigen productiebedrijf en is sinds november als docent werkzaam bij Hogeschool Inholland, opleiding Creative Business. ‘Als ik kijk naar de vrouwen in mijn leven, zie ik wijsheid, talent en kracht. Ik moet er niet aan denken dat zij in een wereld moeten leven waarin ze als ondergeschikt worden gezien. Of erger nog: slachtoffer van geweld.’

Toxische masculiniteit

‘Toch zie ik, in mijn land van herkomst maar ook elders in de wereld, dat het geweld tegen vrouwen toe lijkt te nemen. Dat wordt vrijwel altijd toegeschreven aan ‘toxische masculiniteit’. Zeg maar het idee dat mannen dominant zijn ten opzichte van vrouwen: hoe meer macht, hoe meer man. Dat bracht mij in verwarring. Is alles wat ik in mijn jeugd heb geleerd over hoe ik een sterke, goede man moet zijn dan vals? Ook vroeg ik me af wat mannen kunnen doen bij het zien van ongelijke behandeling of geweld tegen vrouwen.’

Waargebeurd verhaal

‘Daaruit ontstond de drang om een film te maken: De Beul van Entgen Luyten. Daarin gaat de kijker terug naar een van de heftigste periodes in de geschiedenis waar het gaat om vrouwenonderdrukking: de Europese heksenvervolgingen. De film is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van Entgen Luyten, die als vermeende heks onder handen wordt genomen door een gezagsvrezende beul. Ze blijft echter weigeren iets te bekennen waaraan ze niet schuldig is.’

‘Wanneer de beul overtuigd raakt van haar onschuld, stort zijn begrip van plicht ineen. Hij kan haar niet bevrijden zonder zijn eigen leven in gevaar te brengen. Maar wat kan hij dán doen om haar te helpen? Daarbij proberen we met een hedendaagse blik te laten zien wat er werkelijk gebeurd kan zijn, om zo een brug te slaan tussen tijdperken en werelden. Ook willen we de huidige misstanden tegen vrouwen een context geven door een harde zelf-reflectie op onze eigen geschiedenis. We leven weliswaar niet meer in de middeleeuwen, maar vrouwen zijn nog steeds niet gelijk aan mannen.’

Het filmproject wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende film- en cultuurfondsen. Voor het laatste stukje financiering is Gideon van Eeden een crowdfunding gestart. Tegenover een bijdrage aan het filmproject staan tegenprestaties als premièretickets, coachingsessies voor (vrouwelijke) ondernemers of een bedrijfs- of promovideo. Meer informatie op www.cinecrowd.com/de-beul-van-entgen-luyten