HELP! De huur van mijn kantoorruimte is opgezegd

U huurt al jaren de kantoorruimte waar u werkzaam bent. Ooit was het een bepaalde tijd contract, maar door tijdsverloop en stilzwijgende verlenging is het inmiddels een contract voor onbepaalde tijd geworden. U zit er al jaren heerlijk!

Philippine Hoyng

Maar dan krijgt u ineens een brief van de nieuwe eigenaar van het pand, een investeerder die besloten heeft het contract met u te beëindigen. U dient volgens de aanzegging het pand per de 1e van de maand die volgt te verlaten. U wist niet eens dat er een nieuwe eigenaar was en wordt door de opzegging totaal overvallen. U moet blijkbaar binnen enkele weken verhuizen naar een nieuwe kantoorruimte, terwijl u geen idee heeft van de huidige markt, want u zat immers al jaren perfect. Wat nu?

Wettelijke opzegtermijn
De wet kent voor huurovereenkomsten van kantoorruimte (230a-overeenkomsten), anders dan bij huurovereenkomsten van winkelruimte, geen huurbescherming. Dat betekent dus dat u in principe na afloop van de wettelijke opzegtermijn, op de door de verhuurder aangegeven dag, ontruimd dient te zijn.

Wel geldt dat bij dergelijke huurovereenkomsten een beroep kan worden gedaan op de ontruimingsprocedure van artikel 7:230a BW. De huurder
dient binnen 2 maanden na het tijdstip waartegen de ontruiming schriftelijk is aangezegd, een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. Met daarin de vraag om de termijn te verlengen waarbinnen de ontruiming moet plaatsvinden.

Het indienen van zo’n verzoek schorst de verplichting om tot ontruiming over te gaan, totdat de kantonrechter over het verzoek heeft beslist. De kantonrechter zal een belangenafweging maken om de vraag ‘ontruiming ja of nee’ te beantwoorden. De verlenging van de ontruiming kan voor maximaal een jaar na het eindigen van de overeenkomst worden uitgesproken. Deze termijn kan vervolgens nog maximaal voor 2 keer een jaar worden verlengd. Omdat de huurovereenkomst is beëindigd, bent u niet langer huur verschuldigd, al zal wel een gebruiksvergoeding moeten worden voldaan. Maar dat maakt u niet uit, want u heeft tenminste nog een tijd een dak boven uw hoofd!

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten
(023-512 14 00 of p.p.hoyng@ tanger.nl)