Het belang van een levenstestament voor een ondernemer

Een ondernemer is druk bezig met het leiden van zijn onderneming en staat niet altijd stil bij situaties als ziekte en ongeval. Sterker nog: een ondernemer gaat er van uit dat hem of haar niets kan overkomen.

Notaris Xander Stuijt (rechts), geflankeerd door zijn collega notaris Tessa Bos: ‘In de praktijk blijkt maar al te vaak dat een langdurige ziekte van een ondernemer grote gevolgen kan hebben voor de onderneming.’

Notaris Xander Stuijt: ‘In de praktijk blijkt maar al te vaak dat een langdurige ziekte van een ondernemer grote gevolgen kan hebben voor de onderneming. Zeker binnen een bedrijf met één persoon aan het roer, zoals bij veel mkb-ondernemingen het geval is. Er is dan sprake van een stuurloos schip, met vaak desastreuze gevolgen voor de levensvatbaarheid van de onderneming.’

Het advies van Krans Notarissen is om een levenstestament op te stellen. Dit is een notariële akte, waarin de ondernemer kan bepalen dat, indien hij of zij door ziekte of ongeval tijdelijk of langdurig de onderneming niet kan leiden, een ander aan te wijzen persoon de leiding overneemt en zo de onderneming ‘draaiende’ houdt.

In de akte kan de ondernemer tevens instructies opnemen. Xander Stuijt: ‘De ondernemer bepaalt bijvoorbeeld dat als hij of zij slechts tijdelijk buiten spel staat de aan te wijzen persoon alleen de operationele gang van zaken bewaakt. Maar de instructie kan ook een opdracht inhouden om de onderneming te verkopen aan de meest biedende of aan een of meerdere personeelsleden, in geval de ondernemer blijvend niet meer in staat is leiding te geven. Denk daarbij aan dementie, coma en dergelijke. Bij complexe ondernemingen is het ook mogelijk een of meer toezichthouders te benoemen, die de aan te wijzen persoon controleren. Een soort raad van commissarissen.’

Kortom; iedere ondernemer doet er goed aan na te denken over het treffen van regelingen voor de onderneming in geval van (langdurige) ziekte of ongeval. Dat voorkomt een hoop problemen en onrust en borgt de continuïteit.

www.kransnotarissen.nl