Hoe om te gaan met een zieke werknemer

Er zijn diverse situaties waarbij er sprake is van een zieke werknemer: de werknemer die met een griepje thuis zit, de werknemer die als gevolg van een hoog oplopend geschil op het werk zich ziek meldt of bijvoorbeeld de werknemer die als gevolg van lichamelijke klachten niet in staat is te werken.

Voor al deze situaties gelden in principe dezelfde regels. Maar de omstandigheden van het geval maken dat een werkgever zich in het ene geval meer zal moeten inspannen om zich als goed werkgever te gedragen dan in het andere geval.

Philippine Hoyng

Re-integratie

In hoeverre mag u als werkgever oordelen over het wel of niet ziek zijn van uw werknemer en eventuele eisen stellen aan het contact tussen u en de werknemer tijdens de ziekte? Dient u als werkgever de werknemer de ruimte te geven in zijn herstel en moet u geduldig afwachten, of kunt u het voortouw nemen in het kader van re-integratie?

Wat zijn de verplichtingen van de werknemer? Kan deze stellen: ik ben ziek dus ik kan niets, dus laat mij met rust, ik bel wel wanneer ik mij daartoe in staat acht.

Workshop

Deze en andere vragen zullen worden beantwoord tijdens een workshop die door Tanger Advocaten zal worden gegeven op donderdag 8 november aanstaande.

U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom in de Heerenkamer van de Sociëteit Vereeniging. Van 16.00 uur tot 17.30 uur zullen allerhande casussen en vragen over de zieke werknemer en alle aspecten die daarbij komen kijken worden toegelicht. Aansluitend kunt u onder het genot van een hapje en drankje individueel met onze advocaten praten.

Wij ontmoeten u graag op 8 november. U kunt zich aanmelden via info@tanger.nl