Inspirerend maatschappelijk ontbijt Bedrijf & Samenleving

Bedrijf & Samenleving organiseert projecten met een meerwaarde voor de Haarlemse samenleving. Eén keer per jaar wordt over die projecten uitgebreid verteld tijdens het maatschappelijk ontbijt. Vrijdag 15 maart verorberden in alle vroegte ondernemers, een deel van het Haarlemse college en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties gezamenlijk een croissantje in Sociëteit Vereeniging.

Jeroen Turenhout van Dura Vermeer: ‘ De tijd dat alles tot gruis werd vermalen, is echt voorbij.’

Eén van de ondernemers die het podium beklom, was Jeroen Turenhout van Dura Vermeer. Afgelopen vrijdag was het immers ook NLdoet. ‘Mijn afdeling bestaat uit circa twintig medewerkers. Wij werken samen met Juttersgeluk. Dat is een organisatie waar mensen die minder goed mee komen in de samenleving werken aan duurzame projecten. Ze gaan bijna elke morgen naar het strand om te jutten. De gevonden spullen worden in hun atelier hergebruikt. Wij helpen mee, ondersteunen ze. Het sluit aan bij de circulaire gedachte van Dura Vermeer om spullen te hergebruiken. Van straatstenen tot beton. De tijd dat alles tot gruis werd vermalen, is echt voorbij.’

Een ander project van Bedrijf & Samenleving is het mentorenproject. De deelnemers aan het ontbijt werden in eerste instantie op het verkeerde been gezet, toen één van de aanwezigen verklaarde dat de doelgroep, dak- en thuisloze jongeren, volstrekt kansloos is. Het bleek echter een ingehuurde acteur, die door zijn opmerkingen een discussie losmaakte. Een aantal mentoren gaf aan het werk met veel plezier te doen. ‘Je leert een heel andere wereld kennen. Ik ervaar het als een verrijking’, aldus één van de mentoren.

En daarmee paste het maatschappelijk ontbijt precies in de door Marijke Aukema, directeur van Bedrijf & Samenleving Haarlem, geformuleerde doelstelling. ‘Wij zijn een netwerkorganisatie en makelaar voor maatschappelijk betrokken ondernemers. We willen verbindingen tot stand brengen, zorgen dat de bedrijven kennis delen en mensen inzetten. Of ons financieel ondersteunen, zodat wij onze projecten kunnen uitvoeren.’

Gezien de opkomst bij het ontbijt telt Haarlem gelukkig een groot aantal van die betrokken ondernemers.

www.bedrijfensamenleving.nl