Logistiek over het water kansrijk voor de binnenstad

Vrachtvervoer over het water biedt een reële en toekomstbestendige oplossing voor een aantal uitdagingen waar de Haarlemse binnenstad voor staat. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een onderzoeksopdracht, uitgevoerd door acht studenten van Hogeschool Inholland.
Giovanni Douven, projectleider van het onderzoek en verbonden aan het Business Research Center van Inholland: ‘Het idee is geïnspireerd op onze historische positie als ‘waternatie’ en de huidige ontwikkelingen in en rond Amsterdam met betrekking tot binnenstedelijke vrachtlogistiek over het water. Waarom zou dat in Haarlem niet kunnen? Er zijn grachten in en om de binnenstad en er ligt een rechtstreekse waterverbinding met Amsterdam. Bovendien is er noodzaak: de wegen lopen vol én Haarlem wil werk maken van een emissievrije binnenstad, uiterlijk in 2025.’

‘Daarom hebben het bedrijfsleven, de gemeente Haarlem, Rijkswaterstaat en Hogeschool Inholland de handen ineengeslagen om de mogelijkheden van duurzame vrachtlogistiek over het water te verkennen.’

Drijvende hubs
Douven: ‘Het onderzoek is opgedeeld in een aantal onderzoeksgebieden: de vaarroute van en naar Amsterdam, mogelijkheden voor een vaste hub in de Waarderpolder en/of een drijvende hub, aansluiting van die hub op de binnenstad en vervoer van de waterkant naar de eindgebruiker. Acht van onze studenten zijn geplaatst bij een bedrijf en hebben elk een deel voor hun rekening genomen.’

Giovanni Douven: ‘Er zijn grachten in en om de binnenstad en er ligt een rechtstreekse waterverbinding met Amsterdam.’

‘Alle acht onderzoeken zijn positief over de mogelijkheid om vrachtlogistiek over het water te ontwikkelen. Waarbij het vervoer van afval het meest  kansrijk is. Dat betreft bijna 40 ton per jaar en het zou een gigantisch aantal kilometers over de weg schelen als dat over het water gaat. Maar dat alleen is een halve oplossing. Wil je succesvol zijn, dan moet je alles daar op inrichten.’

‘Er moeten hubs komen voor op- en overslag, goederenuitgiftepunten, servicepunten voor afvalinzameling, de kades moeten aangepakt… Ook staan de meeste bedrijven ‘met hun rug naar het water’, alles is ingericht op vervoer over de weg. Maar als je niks doet, loopt de stad alleen maar verder vol. Een belangrijke vervolgstap is de strategische keuze voor vrachtlogistiek over het water, daarna dient de gemeente zogenoemde ‘koplopers’ te faciliteren, zodat inrichting kan gaan plaatsvinden.’

‘Gericht vervolgonderzoek is wenselijk, waarbij alle belangrijke punten van aandacht verder worden uitgediept. De daadwerkelijke realisatie is natuurlijk één groot uitdagend traject. Maar in mijn ogen is dit een goede, misschien zelfs onvermijdelijke stap voor een duurzame economische ontwikkeling en toekomst van Haarlem.’

www.inholland.nl/onderzoek