Mind the gap: bijscholing rondom digitale en slimme technologie

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden veel kansen voor bedrijven. Het automatiseren en digitaliseren van zware en routinematige taken kan bijvoorbeeld arbeidstekorten terugdringen, een hogere kwaliteit en meer werkplezier opleveren. Maar daar zijn wel nieuwe kennis en vaardigheden bij nodig, hoe ontwikkel je die en waar begin je? De Smart Makers Academy biedt uitkomst met haar aanpak van ‘metrolijnen met nano-modules’.

Niels van der Zwet, docent Informatica en Informatietechnologie bij Hogeschool Inholland Haarlem, geeft tekst en uitleg: ‘Omdat er zoveel verschillende technologieën, beroepsgroepen en behoeften zijn, hebben we meerdere ‘lijnen’ opgesteld. Dat hebben we gevisualiseerd in de vorm van een metrokaart. De ene lijn is gericht op HR- en directieniveau en is meer theoretisch, de andere is juist op techniek gericht en bevat meer praktische werkvormen. Sommige lijnen komen samen op hetzelfde ‘stationnetje’, oftewel een module die in beide lijnen wordt aangeboden.’

 


Korte modules

‘We werken in korte modules, nano-modules, omdat we merken dat medewerkers terughoudend zijn om terug de schoolbanken in te gaan en doorgaans de tijd daarvoor niet beschikbaar is. Zo ben je met een investering van twee uur per week binnen een half jaar up-to-date rondom digitale, slimme technologie. Denk onder meer aan onderwerpen als 3D-printing, big data en smart factories. Vorig jaar hebben we met dit nieuwe concept een succesvolle pilot gedraaid. Mede dankzij een subsidie van A+O Metalelektro kunnen we dit doorzetten en aan een grotere groep aanbieden. Daarbij richten we ons met name op mensen die al op mbo-niveau in het mkb werken. Maar ook mensen uit andere sectoren zijn van harte welkom, ook onze eigen Inholland-medewerkers kunnen bijvoorbeeld deze cursussen volgen.’

‘Naast Inholland zijn onder meer het Nova College, de 3D Makers Zone en een aantal bedrijven uit de Waarderpolder partners in de Smart Makers Academy. Daarbij kijken wij samen met het Nova wat we aan aanvullende opleidingen kunnen bieden. Bedrijven die meedoen kunnen ook opdrachten bij ons en onze studenten uit zetten, bijvoorbeeld hoe bedrijfsprocessen met behulp van al die nieuwe technologie versimpeld kunnen worden. Dit soort uitdagingen liggen zó op het snijvlak bedrijfsleven-onderwijs, dat je dit alleen samen kunt oppakken.’

www.smartmakersacademy.nl