Nieuwe vergoedingsplicht getrouwde ondernemers

Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt niet meer de gebruikelijke algehele gemeenschap van goederen, maar slechts een beperkte versie daarvan. Uitgesloten zijn voortaan goederen die één van beide echtgenoten al voor het huwelijk in bezit had. Evenals bezittingen die tijdens het huwelijk, door vererving of schenking, door een echtgenoot zijn verkregen.

´Een voor het afsluiten van het huwelijk door een echtgenoot gestarte onderneming, een eenmanszaak of BV, valt dus niet binnen de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen´, legt Tessa Bos van Krans Notarissen uit.

Op het eerste gezicht is de regeling duidelijk. ´Maar er zit een een behoorlijke adder onder het gras´, weet haar collega Xander Stuijt. ´De nieuwe wet kent namelijk de zogenaamde vergoedingsregeling. Dat houdt in dat de ondernemer verplicht is een vergoeding uit te keren aan de gemeenschap van goederen. Ofwel aan beide echtgenoten. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming. De regeling kan tot gevolg hebben dat bij echtscheiding de gehele tijdens het huwelijk opgebouwde waarde van de onderneming moet worden vergoed.

De wet heeft het over ´een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot (lees: de ondernemer) ten behoeve van die onderneming heeft aangewend.´ Deze vergoedingsplicht geldt ook voor huwelijken die zijn gesloten voor 1 januari 2018. ´Het zal nog wel even duren voordat duidelijk is hoe rechters deze bepaling zullen uitleggen en toepassen´, beseft Tessa Bos. ´Want het is een complexe materie. De wettelijke bepaling bevat nogal wat open termen, dus er is ruimte genoeg voor interpretatie.´

Het is mogelijk de wettelijke regeling van de vergoedingsplicht geheel opzij te zetten dan wel een eigen invulling te geven aan de vergoedingsplicht. Dat kan bij huwelijksvoorwaarden, op te stellen door een notaris. ´Het is verstandig over deze complexe materie informatie in te winnen bij de notaris´, stelt Xander Stuijt.

Voor meer informatie: www.netwerknotarissen.nl/kantoren/krans-notarissen