Ondernemers Waarderpolder stemmen over verlenging BIZ

Op Waarderpolder Haarlem Business Park investeren ondernemers gezamenlijk in de veiligheid en uitstraling van het gebied. Dat wordt gedaan middels de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder. Vanaf deze week mogen ondernemers hun stem uitbrengen over voortzetting van het ondernemersfonds.

Bij alarm is de surveillant van de collectieve beveiliging Waarderpolder binnen drie minuten aanwezig om poolshoogte te nemen.

Tien jaar geleden startte de eerste BIZ-periode in de Waarderpolder. Daarmee was het bedrijventerrein een van de eerste – en lange tijd de grootste – Bedrijven Investeringszone van Nederland. In de BIZ staan de thema’s veiligheid en kwaliteit en uitstraling van het gebied centraal.

Veilig bedrijventerrein

Via de BIZ Waarderpolder organiseren de ondernemers gezamenlijk de collectieve beveiliging. Buiten kantoortijden rijdt een surveillant door het business park. Bij verdachte situaties of alarm bij een bedrijf, neemt de surveillant direct polshoogte. Daarnaast heeft de collectieve beveiliging een preventieve rol. En dat alles werkt: van ruim 200 inbraken per jaar vóór de start van de BIZ, waren dat er vorig jaar slechts vijf.

Het initiatief voor de BIZ is genomen door ondernemersvereniging Industriekring Haarlem (IKH), die de belangen vertegenwoordigt van de bedrijven op het business park. Voorzitter Bruno Giebels ziet de grote meerwaarde van de BIZ Waarderpolder, niet alleen op het gebied van veiligheid: ‘Kijk naar de aandacht die er nu bijvoorbeeld geschonken kan worden aan de uitstraling en de kwaliteit van de wegen, trottoirs en parkeerhavens. Ook hebben de ondernemers nu één loket voor al hun vragen. De BIZ is succesvol: met onze gezamenlijke aanpak is het goed ondernemen in de Waarderpolder én hebben we landelijk prijzen gewonnen.’

Verlenging met vijf jaar

Elke vijf jaar stemmen de ondernemers over de voortzetting van de BIZ. Als de meerderheid van de stemmen positief is, kan de Waarderpolder weer vijf jaar door met de collectieve beveiliging en de samenwerking op kwaliteit en uitstraling. Bruno Giebels hoopt dat alle ondernemers hun stem uitbrengen en het liefst vóór de BIZ stemmen: ‘Met veiligheid werkt het zo: je merkt er niets van als het goed gaat. Maar als het misgaat, zie je pas het belang van een goed georganiseerd en beveiligd bedrijventerrein.’

www.waarderpolder.nl