Oogsttijd voor Waarderpolder na inspanningen IKH

Het overgrote deel van de vrijstaande kavels in de Waarderpolder is inmiddels verkocht. De komende twee, drie jaar zal de invulling hiervan zichtbaar worden. Daarbij gaat het zowel om bestaande bedrijven die uitbreiden als om een aantal nieuwkomers.

Bruno Giebels, voorzitter van de IKH: ‘Laten we ons maar gelukkig prijzen als we dat luxeprobleem krijgen.’

De Industriekring Haarlem (IKH) heeft zich de afgelopen jaren, met name in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, hard gemaakt om de Waarderpolder exclusief voor bedrijven te houden. Bruno Giebels, voorzitter van de IKH: ‘We zijn dan ook heel blij dat het college heeft besloten dat er in ieder geval de komende 10 jaar geen huizen in de Waarderpolder komen. Waren er vervolgens veel kavels leeg gebleven, dan was de druk om toch te kijken naar woningbouw groter geworden – op zich heel begrijpelijk. Mede vanuit dat oogpunt is het goed dat die kavels nu zijn of worden ingevuld, dat geeft de meeste zekerheid dat er geen woningen komen.’

Wonen en werken
De IKH ging wel akkoord met woningbouw in het Oostpoort-gebied. ‘Beter gezegd: bij station Haarlem Spaarnwoude’, verduidelijkt Giebels. ‘We hebben best wat zorgen over de invulling van het project Oostpoort. Ja, er kunnen wat ons betreft huizen gebouwd worden, maar wel zo dat bedrijven er geen last van hebben. De planvorming die nu plaatsvindt, heeft nogal wat nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld IKEA. Dat houden we scherp in de gaten, want ook hier moeten ‘wonen en werken’ elkaar niet in de weg zitten.’

‘We zijn momenteel echt aan het oogsten, na alle inspanningen om de Waarderpolder exclusief voor bedrijven te houden. Haarlemse bedrijven als Abi, Intos, Keps Bouw en Zandbergen doen het goed en hebben meer ruimte nodig voor uitbreiding. Dat kan nu gewoon in de Waarderpolder in plaats van dat zij de stad uittrekken. Er zijn ook nieuwkomers, zoals technisch bedrijf Lemo uit Heemskerk, dat naar Haarlem komt om te kunnen groeien van 60 naar 120 arbeidsplaatsen. Daarnaast voert Parkmanagement gesprekken met meerdere geïnteresseerde bedrijven, in sommige gevallen in een afrondend stadium. Enige nadeel van dit alles: als we een té vol bedrijventerrein krijgen, kunnen we de verdere groei van bestaande bedrijven niet faciliteren. Laten we ons maar gelukkig prijzen als we dat luxeprobleem krijgen.’

www.ikhwaarderpolder.nl