Participatieprijs werkgevers 2018

Welke werkgever levert een topprestatie bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Werkzoekenden die zelf niet zo gemakkelijk een betaalde baan kunnen vinden (bijstand, sociale werkvoorziening, Wajong, participatiebanen etc.) hebben een steuntje in de rug nodig. Hen aan het werk helpen èn houden gaat niet vanzelf. Het vraagt om echte motivatie van beide kanten en het vraagt inspanningen van alle betrokkenen. Wat de werkgever er voor terug krijgt, zijn gemotiveerde medewerkers en voldoening aan alle kanten.

Om succesvolle voorbeelden in beeld te brengen wordt de Participatieprijs voor werkgevers in het leven geroepen. Werkgevers die het op dit gebied goed doen, zijn de ambassadeurs van het ‘inclusief werkgeven’. Zij kunnen uit eigen ervaring vertellen waarom zij het doen, hoe zij het doen en waar je als werkgever op moet letten om er een succes van te maken.

Voor deze prijs wordt een serieuze wedstrijd georganiseerd. De deelnemende werkgevers moeten aan de nodige criteria voldoen. Zo moet er sprake zijn van een modern en transparant hrm-beleid, spant de werkgever zich bij het vervullen van vacatures buitengewoon in voor bijzondere doelgroepen en draagt de idee achter ‘inclusief werkgeven’ proactief uit. De werkgever kan een commercieel bedrijf zijn, maar ook een non-profit organisatie.

Een onafhankelijke, deskundige jury beoordeelt de deelnemers en verricht de selecties. In de vijfkoppige jury zitten René Nelis (BDO), Gea Kuiper (Twizzting), Fabiènne Hendricks (Tata Steel Academy), Marion Fisser (VBZ) en Jeroen Coops (Pasmatch). Na de zomervakantie zullen zij de deelnemers beoordelen en een selectie van drie finalisten maken.

Deze nieuwe prijs, bedoeld voor de regio Zuid-Kennemerland, is een initiatief van het Werkgevers Servicepunt voor Zuid-Kennemerland en IJmond. Die laatste regio kent al de IJmond Werkt Award. De prijs wordt op 4 oktober uitgereikt, tijdens de Week van het Werk.

Tips en aanmeldingen tot en met 31 juli.

www.participatieprijswerkgevers.nl

Paswerkprijs 2014 met Staatssecretaris jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in sociëteit de Vereeniging in Haarlem. De winnaar is Logestiek dienstverlener CTS Group uit Nieuw-Vennep.