Mentoren gezocht voor jongeren

Bedrijf & Samenleving is op zoek naar mentoren die zich vrijwillig inzetten voor jongeren die om welke reden dan ook dreigen uit te vallen op school. Het zijn jongeren zonder startkwalificatie, die maar heel moeilijk werk of een stageplaats vinden. Daarnaast zijn er vaak problemen in de sociale sfeer. Ruim 100 mentoren zetten zich inmiddels in voor onze Haarlemse jongeren.

Een mentor kan ze veel leren, zoals omgangsvormen en het maken van de juiste keuzes voor een vervolgopleiding of een start naar de arbeidsmarkt. Het doel is jongeren te voorzien van de juiste bagage en ze weerbaar te maken. Mentoren krijgen een training van twee dagdelen zodat zij voldoende toegerust zijn om hun taak te vervullen. Tijdens deze training leren zij hoe deze jongeren te begeleiden.

Voor meer informatie:

Marijke Aukema

marijke@bedrijfensamenleving.nl