Report App helpt werkgevers en werknemers bij detectie PSA

In Nederland hebben circa 1,7 miljoen werknemers te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Stress op het werk, veroorzaakt door agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk. In 1,2 miljoen gevallen betreft het grensoverschrijdend gedrag. Maar liefst 62% van de werkgerelateerde verzuimkosten wordt veroorzaakt door PSA. Jaarlijks kost dat werkgevers ruim drie miljard euro. De werkelijke kosten liggen zelfs nog hoger.

Karin Bosman: ‘Als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag is dat zo intiem, dat deel je niet zomaar met een wildvreemde.’

De Report App is voor werkgevers een manier om werknemers te attenderen op manieren om een dreigend PSA te voorkomen. Karin Bosman staat aan de basis van het idee van de Report App. Ze wilde een digitaal platform ontwikkelen, nadat ze in 2015 zelf was geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Ze besloot arbeidsrecht te studeren om zich in de materie te verdiepen, volgde een training, gaf lezingen in de Verenigde Staten, Canada, het Caraïbisch gebied en Pakistan en verzorgde workshops. Daarmee verdiende ze het geld dat nodig was om de Report App te ontwikkelen en deponeren.

Want daar was duidelijk behoefte aan, signaleerde ze. ‘Op websites van bedrijven stond wel informatie over PSA, maar het was allemaal zo statisch, zo analytisch. Je ziet wel namen en telefoonnummers van vertrouwenspersonen, maar dat is het. Als je bijvoorbeeld te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag is dat zo intiem, dat deel je niet zomaar met een wildvreemde.’

De Report App biedt informatie over agressie/geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, werkstress en levensloopstress. Bovendien word je als gebruiker beveiligd en anoniem gekoppeld aan een vertrouwenspersoon via een uniek wachtwoord en een pincode. Karin Bosman: ‘Medewerkers zijn soms bang dat ze worden getraceerd, wanneer ze naar informatie zoeken via de server van de onderneming. Daar is bij ons geen sprake van. Het unieke van onze app is bovendien dat we medewerkers en vertrouwenspersonen hebben betrokken bij de werkwijze en content. Iets gaat niet goed en ik heb hulp en advies nodig. Hoe pak ik dat aan? De Report App is gebouwd vanuit de medewerker, de sporter en de student. Van onderop dus.’

Innovatielening

Een app ontwikkelen is één, hem aan de man brengen is twee. Daar is marketingbudget voor nodig. Karin Bosman zocht contact met Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM), een initiatief van de provincie Noord-Holland. ‘De adviseurs van PIM attendeerden ons op de mogelijkheden van funding. De Rabobank verstrekte ons vervolgens een Innovatielening, waardoor het mogelijk werd bedrijven actief te benaderen en medewerkers in te huren om dat te doen. Dat hielp ons enorm.’

www.rabobank.nl/haarlem-ijmond
www.report-app.com