Samenwerkende mkb-bedrijven ontwikkelen wereldwijde waterinnovatie

André Kapitein wordt regelmatig ‘de Haarlemse Willy Wortel’ genoemd. Deze geuzennaam doet vermoeden dat hij in zijn eentje in een schuurtje met lampjes, draadjes en soldeerbout in de weer is. Niets is minder waar. Vanuit de Waarderpolder werken Kapitein en zijn team samen met onder meer universiteiten, Defensie, wereldwijde corporates en lokale mkb-ers. Bijvoorbeeld aan de Sonarski.

André Kapitein: ‘Als de Sonarski een succes wordt, gaat het werk naar de afzonderlijke bedrijven. Zo profiteren alle partijen en genereren we business voor elkaar.’

Simpel gezegd is Sonarski een combinatie van technologieën, die met behulp van laser- en sonartechniek, gekoppeld aan algoritmen, de onderwaterwereld in beeld brengt. ‘Zo kun je bijvoorbeeld de staat van kademuren opnemen’, vertelt Kapitein. ‘Dat is een stuk efficiënter en vooral goedkoper dan werken met duikers of wachten tot een schade boven het water te zien is, in welk geval je te laat bent. Op dezelfde wijze kan de Sonarski schepen en scheepsschroeven inspecteren, de staat van stuwdammen opnemen of het handhaven van ligplaatsen van boten automatiseren. Bovendien krijg je exact in beeld wat er allemaal op de bodem ligt. Nu wordt rotzooi uit de grachten met een soort sleepnet opgevist, wat inefficiënt is én een enorme ecologische verstoring geeft.’

Sonarski is een samenwerking tussen diverse mkb-bedrijven. Kapitein: ‘Wij van KapiteinLabs ontwikkelen de drone en het scansysteem. BETACITY van Arjen Luiten is de specialist op het gebied van GIS-software, waar gemeenten mee werken om ruimtelijke gegevens op te slaan en te bewerken. Joris Tiekens van JRS Solutions levert de hydraulische arm om de drone onder water te besturen en Daniel Boekel van Shipcraft de elektrische boot. Zo kun je als mkb samenwerken aan innovatie. Als de Sonarski een succes wordt, en eerlijk gezegd twijfel ik daar niet aan, gaat het werk naar de afzonderlijke bedrijven. Zo profiteren alle partijen en genereren we business voor elkaar.’
Mede dankzij een provinciale subsidie en investering van het innovatiefonds van de provincie Noord-Holland gaat de Sonarski de ‘proof-of-conceptfase’ in. Kapitein: ‘Dat is de toets aan de praktijk, zodat eventuele kinderziektes eruit kunnen en het product de markt op kan. Dat laatste gaan we overigens zelf niet doen, daar zou een enorme opschaling voor nodig zijn. Dat is niet de kracht van het mkb en die behoefte heb ik ook helemaal niet. Grote corporates hebben de structuur daarvoor, maar zijn op hun beurt beperkt in de mogelijkheid te innoveren. Er zit ruim twee jaar voorbereiding en 2100 uur voorbereiding in de Sonarski. Dat is onze investering. De Sonarski blijft ons eigendom, wij geven licenties uit en ontvangen provisie. Zo trainen we nu medewerkers van een multinational die met de Sonarski gaat werken, voor het einde van dit jaar gaan de eerste projecten met de Sonarski van start.’

www.kapiteinlabs.com