Testament voorkomt onrust bij sterfgeval

Ondernemers staan midden in het leven. Dat moet ook, want alleen een ondernemer die er vol voor gaat, kan zijn bedrijf tot een succes maken. Hij of zij moet overal bovenop zitten, de ondernemer weet immers zelf het beste wat goed is voor de zaak.

Xander Stuijt en Tessa Bos van Krans Notarissen.

Maar wat gebeurt er als een ondernemer plotseling overlijdt of ernstig ziek wordt? Xander Stuijt van Krans Notarissen begeleidt veel ondernemers en merkt dat de meesten daar liever niet over nadenken. ´Financiële risico’s kun je afdekken´, geeft hij aan, ´maar daarmee is de onderneming niet gered. Iemand moet de touwtjes in handen nemen om de onderneming voort te zetten of juist om ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze wordt beëindigd. Als hiervoor niets is geregeld, leidt dit vaak tot onrust en vervelende situaties.´

Zelf de regie nemen

´Om die te voorkomen´, vervolgt Xander Stuijt, ´kan de ondernemer vooraf zelf de regie nemen. Door tijdig bij de notaris in een testament en in een levenstestament vast te leggen wat er met de onderneming moet gebeuren als hij of zij wegvalt.´

In een testament kan, naast het regelen van de vraag wie wat krijgt, een executeur met verstand van zaken worden aangewezen die de zaken regelt conform de wensen van de ondernemer na diens overlijden.

Een levenstestament is bedoeld voor de situatie waarin iemand nog wel in leven is, maar tijdelijk of blijvend zelf niet in staat is om zijn belangen en die van de onderneming te behartigen. De ondernemer wijst in zijn levenstestament een gevolmachtigde aan en kan instructies geven over de manier waarop die te werk moet gaan. ´Kortom´, zegt Xander Stuijt, ´ook een ondernemer kan iets overkomen! Regel de zaken daarom bij de notaris voor het te laat is.´

www.kransnotarissen.nl