Vast huurcontract vanaf 1 juli 2024 verplicht gesteld

Vanaf maandag 1 juli 2024 is een vast huurcontract verplicht gesteld. Er zijn vijf gevallen waarin tijdelijke huur nog wel wordt toegestaan.

Eigen gebruik
Indien de verhuurder de woning nodig heeft voor eigen gebruik, mag de huur worden opgezegd, bijvoorbeeld bij een scheiding. Ook toekomstig eigen gebruik mag vooraf worden vastgelegd in een tijdelijk huurcontract, bijvoorbeeld als je tijdelijk in het buitenland gaat wonen voor werk.

Woning nodig voor familielid
Het is toegestaan om vast te leggen dat de woning na een bepaalde periode nodig is voor een bloedverwant in de eerste graad. De ontbinding van het huurcontract kan alleen door de rechter na een belangenafweging worden uitgesproken. Het enkel zijn van een eerstegraads familielid is niet genoeg.

Proefsamenwonen
Wie gaat proefsamenwonen, maar nog niet de eigen woning durft te verkopen, mag het pand tijdelijk verhuren. Als de nieuwe relatie mislukt, mag de woningeigenaar terugkeren naar zijn eigen huis.  Nieuw is dat de huur óók mag worden opgezegd als de nieuwe relatie wél slaagt. Er moet daadwerkelijk gaan worden samengewoond en het proefsamenwonen mag maximaal twee jaar duren. Daarna moet een vast huurcontract worden aangeboden. Ook moet de eigenaar eerst zelf minimaal twee jaar in het huis hebben gewoond. De woning mag slechts eenmalig tijdelijk verhuurd worden.

Doelgroepencontracten
Sommige woningen zijn specifiek gebouwd voor bepaalde doelgroepen; zoals jongeren, studenten, ouderen, grote gezinnen of mensen met een beperking. Om te voorkomen dat de woningen bezet worden gehouden door mensen die er eigenlijk niet horen te wonen – omdat ze bijvoorbeeld allang zijn afgestudeerd – mogen huurcontracten van vijf jaar worden aangeboden.

Woningen van tijdelijk aard
Voor woningen die per definitie voor tijdelijke verhuur bestemd zijn, zoals vakantiewoningen of gemeentewoningen die binnenkort gesloopt gaan worden en woningen die in het kader van de leegstandswet kort te huur worden aangeboden- zoals een woning die tegelijkertijd te koop is aangeboden – geldt geen huurbescherming.

Philippine Hoyng
www.hoyngadvocatuur.nl