´Voor de kinderen is ze ook gewoon een juf’

Minder werkdruk en meer tijd voor onderwijs. Het is een wens van veel leerkrachten in het basisonderwijs. De Dr. H. Bavinckschool in Haarlem-Noord heeft hiervoor een flexibele oplossing gevonden via Paswerk Detacheren.

Gedetacheerde Sadiye Toker (rechts) met mede-directeur Hylke de Vries: ‘Sadiye is nu anderhalf jaar geleden begonnen als school-assistent. Geen taak is haar te veel.´

´De werkdruk in het onderwijs is hoog en we zochten naar een manier om de leerkracht meer in de klas te laten zijn´, vertelt Hylke de Vries. Hij is, samen met Evert Jonker, directeur van de Dr. H. Bavinckschool, een christelijke basisschool in Haarlem-Noord.

Rechterhand

Basisscholen ontvangen sinds 2018 rechtstreeks geld om de werkdruk te verlagen. Dit is geregeld in het Werkdruk-akkoord, een akkoord tussen onderwijsbonden en de minister van Onderwijs. ´Net als veel andere basisscholen hebben wij het geld ingezet voor extra personeel. Bij ons is dat onder andere de school-assistent die hand- en spandiensten verricht voor het team. Denk aan kopiëren, de telefoon aannemen, voorraad beheren, lijmpotjes vullen, maar ook pleisters plakken op kapotte knieën. Allemaal zinvolle werkzaamheden waarvan het enorm in tijd scheelt als een leerkracht deze kan overlaten aan een collega.´

Motivatie

´De keuze is gevallen op Paswerk Detacheren om drie redenen. Ten eerste vanwege de flexibiliteit, ten tweede omdat mijn collega-directeur al ervaring had met Paswerk, en tot slot ook omdat het bij onze filosofie past. We zijn een buurtschool voor zo’n 450 basisschoolleerlingen. Met een team van zo’n veertig juffen en meesters geven we elk kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Dat gaat verder dan taal, rekenen en geschiedenis. We geven ook invulling aan de begrippen ‘stuurmanschap’ en ‘autonomie’ zodat leerlingen kunnen ontdekken waar ze goed in zijn. We zijn daarnaast een school waar plek is voor iedereen. En dus ook voor mensen die op eigen kracht niet zo makkelijk zelf een baan vinden die aansluit bij hun kwaliteiten.´

Ongedwongen

´Sadiye is hier nu zo’n anderhalf jaar geleden begonnen als school-assistent. Bij zo’n nieuwe functie is het altijd even pionieren. Dat hebben we samen gedaan, met Sadiye en haar jobcoach. Ze heeft hier al doende haar draai gevonden. Elke branche heeft zijn eigen mores, zo ook het onderwijs. Zo gebeurt op een school altijd wel iets onverwachts en daar moet je als nieuwkomer mee leren omgaan. ‘Go with the flow’, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk zijn we er heel open ingegaan, juist vanwege de flexibiliteit die detachering biedt. En dat heeft goed uitgepakt.´

Verlichting

´Nu zij er is, hebben de leerkrachten meer lucht en dus meer onderwijstijd voor de kinderen. Als je haar vraagt om iets te doen, zegt ze altijd ja. Geen taak is haar te veel. ’s Morgens is ze eruit zichzelf al vroeg bij om koffie te zetten, zodat we een kop koffie hebben gehad voordat de bel gaat. En voor de kinderen, is ze gewoon juf Sadiye.´

www.paswerk.nl/paswerk-bedrijven/detacheren/