Voorkom hoge claims met de pensioenscan

Werkgevers worden steeds vaker onaangenaam verrast doordat een werknemer, naast een transitievergoeding, ook nog eens hoge bedragen aan pensioenschade krijgt toegewezen. Oorzaak: zijn pensioenregeling is in de loop der tijd meermaals gewijzigd en dat blijkt achteraf arbeidsrechtelijke risico’s met zich mee te brengen.

Regelmatig weten werknemers tienduizenden euro’s, of soms zelfs veel meer, te vorderen van hun werkgever vanwege vermeende schade in hun pensioenopbouw. De ontwikkelingen in het recht noodzaken er dan ook toe wijzigingen uit het verleden met een strikt juridische blik na te lopen. Meestal legt een werknemer zijn claim neer op het moment dat hij ontslagen wordt of wanneer hij met pensioen gaat.

Ook worden mogelijke claims gesignaleerd wanneer de onderneming verkocht wordt. Een potentiële koper laat steeds vaker bij het due diligence (boekenonderzoek bij verkoop onderneming) grondig onderzoek doen naar de risico’s die voortvloeien uit de pensioenregeling voor de werknemers. Als daar risico’s gevonden worden, worden deze zonder meer in mindering gebracht op de koopprijs.

Wilt u als werkgever en/of ondernemer vervelende verrassingen voorkomen, dan is het raadzaam een juridische scan te laten uitvoeren op de pensioenregeling die u voor uw werknemers heeft afgesloten. Daarmee kunnen mogelijke risico’s in kaart gebracht worden en eventuele issues tijdig worden opgelost.  Het gaat meestal om hoge claims. Dat is bij pensioenregelingen bijna per definitie het geval.

Het goede nieuws is echter dat er maar weinig situaties zijn waarbij geen oplossing mogelijk is voor de ontstane situatie. Voorwaarde is wel dat het probleem tijdig wordt gesignaleerd. Het rendement van de juridische scan is doorgaans dan ook erg hoog.

Wenst u als werkgever en/of ondernemer een juridische scan te laten uitvoeren of meer informatie te ontvangen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten

(023-512 14 00 of p.p.hoyng@tanger.nl)