Vos Supermarkten wint Participatieprijs werkgevers

Vos Supermarkten heeft de eerste Participatieprijs voor werkgevers in de regio Zuid-Kennemerland gewonnen. De onafhankelijke jury verkoos het regionale retailbedrijf boven drinkwaterbedrijf PWN en textielservicebedrijf Newasco Van Houten. Vos onderscheidt zich op het gebied van ‘inclusief werkgeven’. Dat is een hrm-beleid met succesvolle inspanningen voor het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De delegatie van Vos Supermarkten, met in het midden algemeen directeur Mascha Vos (Foto: Elisabeth Beelarts)

De jury oordeelt dat de drive van Vos om mensen uit de doelgroepen Participatiewet, Wajong en Doelgroepregister in te zetten, voortkomt uit ´een sterk intrinsieke motivatie´. Binnen het bedrijf werken deze mensen, onder begeleiding van teamleiders en hrm, in reguliere en fulltime functies. Ze maken met hun werkzaamheden volwaardig deel uit van de arbeidsorganisatie. Tevens is het bedrijf actief met taalcursussen, werkstages, scholierenprojecten en praktijkcolleges.

Feestelijke bijeenkomst

Vos Supermarkten is eigendom van twee ondernemers-echtparen. Onder het bedrijf vallen vijf supermarkten, drie slijterijen en een drogisterij. De dagelijkse leiding is in handen van Masha Vos. Zij ontving tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Vermaning Kerkzaal in Haarlem, in het bijzijn van ruim 100 gasten, de prijs uit handen van juryvoorzitter Gea Kuiper.

De jury had ook lovende woorden voor PWN en Newasco Van Houten, de twee andere finalisten. Beide werkgevers hebben een lange traditie met participatiemedewerkers. De jury sprak haar respect uit voor de inbedding van arbeidsparticipatie in hun organisaties en gaf aan dat het geen sinecure was om een winnaar te kiezen. De jurybeslissing was uiteindelijk unaniem.

De prijs is een initiatief van het Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond en is bedoeld om werkgevers te stimuleren tot ‘inclusief werkgeven’.  Op de website is meer informatie te vinden, evenals interviews met alle finalisten.

www.participatieprijswerkgevers.nl.