Bedrijfsacquisitie vanuit behoefte van de stad

November vorig jaar ging Marijn Leijten aan de slag als Business Developer voor de gemeente Haarlem. Zijn aanstelling maakt deel uit van de inspanningen van onder meer de gemeente en Industrie Kring Haarlem voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Marijn Leijten: ‘We zetten sterk in op een circulaire economie en hub-vorming.’
Foto: Hans Guldemond/ Parkmanagement Waarderpolder

De belangrijkste opdracht van Leijten is bedrijven naar Haarlem halen, met een focus op Haarlem Business Park Waarderpolder. Dat doet hij onder meer door als wegwijzer te fungeren voor geïnteresseerde bedrijven en voor Haarlemse ondernemingen die hij voor de stad wil behouden. ‘Aan de voorkant acquireren als de achterdeur ruim openstaat, heeft niet zoveel zin’, vertelt Leijten. ‘Sowieso is bedrijven-acquisitie iets anders dan het telefoonboek pakken en met een businesspitch bedrijven overtuigen dat ze naar Haarlem moeten verhuizen. Belangrijker is om de juiste randvoorwaarden te creëren en te werken aan je onderscheidend vermogen.’

Senior talents

‘Voor praktisch geschoold talent is ruim werkgelegenheid in Haarlem, terwijl veel hoogopgeleide mensen met zo’n tien jaar werkervaring, senior talents, buiten de stad werken. Voor hen zelf is het ook fijner om met de bakfiets naar het werk te gaan in plaats van naar het station. Dan sla ik het beeld een beetje plat natuurlijk. Ik bedoel vooral dat we niet te veel vanuit het aanbod van kavels of panden moeten kijken, maar vanuit de behoefte in de stad. Er is weinig ruimte om bij te bouwen en de leegstand is laag. Autowasstraten, kinderspeelparadijzen en opslagruimtes staan in de rij voor Haarlem, maar dat levert weinig werkgelegenheid op én niet het soort werkgelegenheid waar behoefte aan is.’

‘Verder zetten we sterk in op een circulaire economie en hub-vorming. Sterke sectoren in Haarlem zijn gezondheidszorg, maakindustrie, creatieve sector en digitale economie. Door partijen rondom zo’n branche of thema bij elkaar te brengen en waar mogelijk te koppelen aan onderwijs- of kennisinstellingen, en dat zichtbaar te maken, kun je je gezamenlijk profileren. Denk aan wat er op het MAAK-terrein gebeurt, of in het gebied van Koepel tot Figee. Door samen met ondernemers, gemeente en andere betrokkenen aan zulke ontwikkelingen te werken, gaan meer bedrijven naar Haarlem kijken.’