Waarderpolder landingsplek voor circulaire bedrijven

‘De Waarderpolder is als bestaand bedrijventerrein volop in beweging naar een circulair businesspark’, zegt Stan Verstraete, projectleider duurzaam en circulair ondernemen bij Parkmanagement Waarderpolder.

Stan Verstraete: ‘Van de ervaringen die hier worden opgedaan, kunnen nieuwe vestigers in de Waarderpolder straks gebruik maken.’

Bedrijven zetten zelf stappen naar circulair ondernemen, de gemeente stimuleert bedrijven ook om dat te doen. Een nieuwe maatregel is dat de gemeente circulaire vestigingsvoorwaarden stelt, aan bedrijven die zich vestigen op een gemeentelijke bedrijfskavel. Verstraete: ‘De circulaire vestigingsvoorwaarden zorgen ervoor dat bedrijven al zo vroeg mogelijk nadenken over hoe zij hun pand zo duurzaam en circulair mogelijk kunnen bouwen.’ Parkmanagement Waarderpolder heeft de circulaire voorwaarden opgesteld, samen met de gemeente Haarlem en adviesbureau C -Creators.

Biodiversiteit
‘In de praktijk komt het erop neer dat bedrijven zo veel mogelijk energie besparen en de energie die zij nodig hebben via zonnepanelen opwekken’, vertelt Verstraete. Verder wordt het pand zo veel als mogelijk gebouwd met hergebruikte materialen. Ook wordt verwacht dat de bouwer gebruik maakt van een materialenpaspoort, zodat vastligt welke materialen in het gebouw zijn verwerkt. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd en dat geldt ook voor elektrisch (deel)vervoer. De biodiversiteit in de Waarderpolder wordt gestimuleerd door het aanleggen van een groen dak en planten op het terrein die insecten aantrekken.

‘Dat zijn allemaal maatregelen waarmee we bedrijfspanden en het bedrijventerrein circulair en toekomstbestendig maken.’ Een goed voorbeeld wordt de nieuwbouw van het bedrijf ABI. Dit bedrijf heeft een hoog ambitieniveau wat betreft de circulaire ontwikkeling van het pand en de kavel waarop deze wordt gebouwd. ‘Van de ervaringen die hier worden opgedaan, kunnen nieuwe vestigers in de Waarderpolder straks gebruik maken’, zegt Verstraete.

Eigenaren van (private) kavels in de Waarderpolder kunnen voor advies over duurzaam en circulair bouwen contact opnemen met Stan Verstrate, via stan@waarderpolder.nl