Werkveldconferentie op weg naar Business Studies 2.0

Mede door digitalisering, technologische ontwikkelingen en globalisering verandert ‘het werkveld’ in hoog tempo. Om daar op in te kunnen spelen, werkt Hogeschool Inholland aan een grondige vernieuwing van de opleiding Business Studies. Op de Werkveldconferentie werd de nieuwe conceptopzet voorgelegd aan onder meer alumni en ondernemers.

Tijdens de conferentie werden onder meer alumni geïnterviewd over hun ervaringen tijdens de opleiding Business Studies.

Patty van Asselt is vanuit Inholland projectleider van deze vernieuwing. ‘Natuurlijk blijft basiskennis altijd nodig. Tegelijkertijd zien we dat er meer en meer wordt gevraagd om professionals met een bepaalde houding en vaardigheden. Denk aan onderzoekend vermogen, kunnen analyseren, in staat zijn tot samenwerking… Dat vraagt om een andere manier van opleiden, nog veel meer gezamenlijk met het bedrijfsleven dan we nu al doen, zodat studenten al vanaf periode één ‘business’ leren ervaren.’

Nieuwe contouren opleiding

‘Bij de hele ontwikkeling van ‘Business Studies 2.0’ zijn studenten, docenten, onderzoekers én het bedrijfsleven betrokken. Zo organiseerden we eind maart een Werkveldconferentie. Alumni werden geïnterviewd over hoe zij de opleiding hebben ervaren én wat zij, nu ze zelf aan het ondernemen/werken zijn of carrière maken, hebben gemist. Daarnaast werden de nieuwe contouren van de opleiding voorgelegd aan ‘het werkveld’, met als belangrijkste vraag: sluit dit volgens jullie aan bij wat onze studenten straks nodig hebben om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt?’

‘In de nieuwe opzet, die in september van start gaat, werken de studenten het eerste jaar in drie periodes aan een beroepsproduct. Dat begint met het opstellen van een ‘onboarding magazine’ voor nieuwe medewerkers. Om daar te komen, moet je je eerst grondig verdiepen in een bedrijf en haar markt. De tweede periode is ‘Run & Control’, waarin je leert hoe een bedrijf werkt en succesvol kan zijn. Het beroepsproduct is hier een ‘dashboard’ met alle knoppen waaraan je binnen een bedrijf kunt draaien. In de derde periode starten studenten zelf een bedrijf, waarbij ze hun businessplan moeten pitchen voor een soort Dragons Den. Gedurende het hele jaar wordt er gewerkt aan Business Skills, vaardigheden rondom bijvoorbeeld communicatie en onderzoek.’

‘In het curriculum zit ook enige flexibiliteit. Horen we van een opdrachtgever dat studenten bepaalde skills missen? Kom een workshop geven! Zo kunnen we ook tijdens het jaar blijven bijsturen en blijven we met al onze zintuigen in het werkveld, om te zorgen dat onze studenten straks goed voorbereid de arbeidsmarkt opgaan.’

i Meer weten, samenwerken of opdrachtgever worden? patty.vanasselt@inholland.nl