Nieuw tijdvak voor aanvraag STAP-budget

Afgelopen week is het derde tijdvak in werking getreden voor de aanvraag van het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Dit vervangt de fiscale aftrekpost scholingskosten, de voormalige privé-aftrekpost voor studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting. Met het STAP-budget kunnen werkzoekenden en werkenden in loondienst per jaar een aanvraag ter waarde van maximaal 1.000 euro per persoon indienen voor een opleiding.

Als werkgever kun je je werknemers informeren over de subsidie en hen stimuleren een aanvraag te doen. Let op: de zak geld is eindig. Per jaar stelt de overheid een budget van 218 miljoen euro beschikbaar, voor naar schatting jaarlijks 300.000 personen. Het aanvragen wordt verdeeld over 5 tijdvakken. Voor het eerste en tweede tijdvak is het budget al op.

www.rijksoverheid.nl