Ondernemen in Beeld

Binnen wordt geborreld. Buiten wachten de auto’s geduldig tot hun eigenaar uitgenetwerkt is. De ene auto krijgt al snel de status van ‘leasebak’ toegemeten (zwart of grijs, desgewenst in wit verkrijgbaar). De ander wordt geroemd als klassieker. Wie is de eigenaar van deze klasbak? Ontleent hij of zij er status aan? Was de aanschaf een bewuste keus, een auto om je mee te profileren? Of aarzelde de koper nog even, juist vanwege dat opvallende uiterlijk? Was het een voorliefde voor het merk, de kleur, de technische kwaliteiten, het geluid van de motor? Feit is dat hij opvalt, of hij wil of niet. Hoe zou het zijn over 20, 30 jaar? Is de grote bak van nu dan dé klassieker? Of staan op de parkeerplaats louter trendy leasebakfietsen en andere verantwoorde vehikels?